Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Casos pràctics d'iniciació a Power BI per a finances i control de gestió

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G141/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

DATES: 11 i 13 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS:180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 230 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor de comptes. Soci-Director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. És autor de 16 llibres sobre la gestió empresarial, i del funcionament de les taules dinàmiques i PowerPivot.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Power BI Desktop és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisis a través de la visualització de dades. Es poden crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida obtenint així les respostes que necessita i que els seus sistemes actuals no li poden proporcionar.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de power bi desktop a nivell d'usuari.
- Conèixer com extreure i connectar Power BI amb els diferents orígens de dades i preparar-los per a la seva anàlisi relacionant-los entre si.
- Aprendre a preparar un model de dades, importar, estructurar i normalitzar consultes des de diferents orígens.
- Conèixer com crear un sistema d'anàlisi i visualització de dades amb informes interactius.
- Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, quadres de comandament i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin la presa de decisions.
- Realitzar diferents tipus de relacions entre dades per a crear fórmules i mesures DAX.
- Compartir els projectes de Power BI amb la resta dels usuaris, perquè els usuaris de l'organització consultin i analitzin les dades de forma fàcil i intuïtiva.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones que hagin d'analitzar dades de manera periòdica per a prendre decisions i desitgin aprofitar els beneficis que ofereix el Bussines Intelligence, dels diferents departaments financers, administració comptabilitat, auditoria, control de gestió, i direcció o gerència que necessitin utilitzar dades de diferents orígens i crear relacions entre ells per a la seva millor anàlisi, així com per a prendre millors decisions mitjançant la confecció d'indicadors, quadres de comandament, informes de reporting i gràfics.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del seminari es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, disposant cada assistent del seu ordinador. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per a fer els casos pràctics i tindran documentació de suport. El seminari és totalment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador en les hores del curs.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar d'Excel i de la versió de Power BI instal·lat prèviament. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, es recomana tenir coneixements bàsics en el full de càlcul d'Excel i en taules dinàmiques.

 

Es lliurarà el material de suport amb els textos i casos pràctics.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció a Power BI desktop
- Conèixer l'entorn de treball de Power Bi.
- Conèixer les diferents formes d'accedir a consultar dades en Power Bi.

 

2. Conèixer el funcionament de Power BI desktop mitjançant un cas pràctic sobre anàlisi de vendes i el marge que ens permetrà:

2.1 Conèixer les diferents formes d'importar i relacionar les dades.
- Connectar Power BI amb diferents orígens de dades.
- Transformar i personalitzar les dades importades usant Power Query.
- Crear noves columnes calculades en les taules.
- Crear relacions i models de dades amb els elements connectats.

2.2. Gestionar les dades: crear els diferents tipus d'informes
- Crear d'informes mitjançant taules o matrius i donar formats.
- Conèixer el funcionament dels filtres i segmentació de dades.
- Crear d'etiquetes, grups i jerarquies.
- Aplicació de formats condicionals als informes.

2.3. Disseny de visualització de dades
- Crear els gràfics interactius per a la representació de la informació.
- Dissenyar i personalitzar els diferents tipus de gràfics.

2.4 Eines avançades de Power BI desktop
- Calcular nous camps i utilitzar mesures amb fórmules dax.
- Crear el calendari per a utilitzar fórmules dax.
- Crear un panell d'indicadors i informes.

 

3. Casos pràctics aplicats a finances i control de gestió

3.1. Crear un model de dades a partir del diari comptable i relacionar amb altres taules per a obtenir:
- L'anàlisi de balanços i el compte d'explotació.
- Confeccionar un panell amb dades financeres i gràfics.

3.2 Confeccionar l'anàlisi del compte d'explotació analítica

- Crear el model de dades.
- Crear agrupacions per al compte d'explotació.
- Anàlisi dels comptes d'explotació i creació d'un panell d'indicadors i gràfics.

3.3 Model d'anàlisi i control del pressupost
- Crear i obtenir els dades inicials del pressupost.
- Dissenyar el model de dades entre taules.
- Crear l'anàlisi de desviacions.
- Crear el panell d'indicadors i gràfics per a l'anàlisi de desviacions.

3.4 Anàlisis dels dades de carteres de cobraments
- Crear un model de dades per a realitzar l'anàlisi de la cartera.
- Crear un panell d'anàlisi de la cartera.

3.5 Disseny d'un sistema de creació i anàlisi d'objectius per a controlar els desviacions
- Crear un model de dades per a incorporar els objectius.
- Crear un panell d'anàlisi de desviacions entre objectius reals i previstos.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA