Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Fiscalitat de les entitats esportives

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G094/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: 16 de maig de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU ESPECIAL PER ENTITATS ESPORTIVES FEDERADES: 130 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 155 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Diego Rodríguez Titos, Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Soci del departament de Dret Fiscal de Garrigues Advocats.

Sra. Mònica Rendé Pérez, Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Advocacia per l'Institut Superior de Dret i Economia. Associada sènior del departament de Dret Fiscal de Garrigues Advocats.

Sr. Daniel Valldosera Marsé, economista i advocat. Soci responsable de la línia de servei d'Imposició Indirecta de Garrigues a Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

En la mesura que existeix una gran diversitat d'entitats, amb diferents objectes i finalitats, que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit esportiu, es fa impossible determinar un règim de tributació comuna aplicable a totes elles. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest curs és poder identificar les principals característiques de les diferents persones jurídiques que actuen en el sector d'aquesta activitat (associacions, fundacions, SADs, etc.), així com conèixer el règim de tributació que els resulta d'aplicació. Així mateix, es tractarà de donar unes breus pinzellades al règim tributari del mecenatge realitzat en favor de les entitats esportives.

Així mateix, es considera oportú realitzar un breu repàs a aquelles qüestions més conflictives en matèria de l'Impost sobre el Valor Afegit i amb una especial incidència en el marc d'aquestes entitats i les activitats per elles desenvolupades.

 

Tot i que no hi ha novetats legislatives, s'analitzaran les darreres consultes vinculants i sentències relacionades amb l'objecte del curs.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció: Classificació de la diferents persones jurídiques que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit esportiu.

2.- Impost sobre Societats.
- Règim General.
- Entitats totalment exemptes.
- Entitats parcialment exemptes.
- Entitats acollides a la Llei 49/2002.
- Exemples pràctics dels diferents règims..

3.- L'IVA en les entitats esportives.

4.- Fiscalitat i captació de fons per a entitats acollides a la Llei 49/2002.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA