Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Programa sobre anàlisi i planificació econòmica -financera

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P004/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

DATES: 23 i 27 i 30 de maig; 3, 6, 13, 20, 26 i 27 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 650 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 845 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Rafael García, economista. Assessor d'Empreses. Professor del Departament de Control i Direcció Financera d'ESADE.

Sr. Armand Bover de Soto, economista i professor mercantil. Director Financer de Sandrigham SL i professor en la Universitat Politècnica de Catalunya i Euncet.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El Programa facilita les eines necessàries per poder analitzar de forma integral una empresa i, així, determinar les seves fortaleses i febleses, i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació actual i les perspectives de futur.

 

El Programa inclou nombrosos exercicis pràctics i exemples, amb la finalitat de servir d'ajuda per al millor seguiment i comprensió dels temes tractats.

S'estructura en dos mòduls, cosa que permet adaptar el Programa a les condicions particulars de l'assistent, seguint tot el Programa o només el mòdul que li interessi.

 

 

 

DIRIGIT A:

El Programa va dirigit a aquells professionals vinculats amb les àrees econòmica i financera de l'empresa, àrees d'administració, i analistes de riscos, així com a responsables de despatxos professionals del món de l'assessorament que desitgen tenir una base teòrica i pràctica sòlida per conèixer la situació i evolució de l'empresa ajudant-los a preveure situacions crítiques en el futur i a la presa de decisions d'una forma més eficaç.

 

 

 

PROGRAMA:

MÒDUL 1.- ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
El curs desenvolupa una metodologia d'anàlisi d'informació financera i comptable centrada en l'estudi de la rendibilitat i el risc empresarial, autèntics protagonistes en la presa de decisions en l'empresa.
Aborda la resolució d'exercicis pràctics amb comentaris de l'anàlisi i les introduccions teòriques sobre les quals es basa cada desenvolupament permetent establir un diagnòstic sobre la situació patrimonial, econòmica i financera de les empreses analitzades proposant accions per al seu futur.

 

 

MÒDUL 2.- EL PRESSUPOST COM A EINA DE PRESSA DE DECISIONS
L'objectiu d'aquesta part del Programa és situar la planificació econòmica i financera de l'empresa dins la seva estratègia global de negoci. Ha de permetre enllaçar correctament la situació present de la companyia amb el seu projecte de futur, establir adequadament les hipòtesis de planificació i dominar la seqüència d'un procés de planificació, per determinar la necessitat financera derivada dels objectius perseguits i la forma de cobrir-la.
Facilita al participant les eines necessàries per poder afrontar l'elaboració d'un pressupost adaptat a les diferents tipologies d'empresa, i la posterior revisió i seguiment del mateix.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA