Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE LLEIDA: Tractament fiscal i comptable d'adquisicions d'empreses i altres operacions societàries dintre del Grup

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y024/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT, FISCAL

Programa

Homologació:
- 4h Comptabilitat i 4h Altres Matèries - auditors de comptes (ROAC)
- homologat 4 hores RECC

 

 

DATES: 14 i 15 de març de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 13.15 hores.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

PREU 2a INSCRIPCIÓ COL·LABORADOR: 80 €

 

NOTA: Si feu clic a INSCRIURE'S implica la inscripció als dos mòduls. Teniu l'opció de fer només un mòdul (més informació a peu de pàgina).

 

 

 

Mòdul 1

Comptabilització d'adquisicions d'empreses (NRV 19 - PGC) i altres operacions societàries dins del Grup (NRV 21 - PGC)

 

Dijous, 14 de març de 2019

 

OBJECTIUS:


L'objectiu de la sessió és repassar, aportant exemples concrets, el mètode de comptabilització de les operacions de presa de control de societats (Combinacions de negoci- NRV 19 del Pla General Comptable) així com les regles que s'apliquen a les operacions que es realitzen entre societats del Grup (NRV 21 del Pla General Comptable). En relació a les operacions realitzades entre societats del Grup es plantejaran exemples d'aquelles acollides tant a la regla general de la NRV 21 com a les normes particulars previstes en aquesta norma (aportacions no dineràries, fusions / escissions i repartiment de dividends en espècie, quan l'objecte de la transacció és un negoci).PROGRAMA:


1.- Introducció

2.- Definicions prèvies
- Concepte de "control"
- Concepte de "negoci"

3.- Combinacions de negoci
- Passos a considerar en l'aplicació del "mètode d'adquisició" i determinació del fons de comerç
- Exemples
- Adquisició de control per etapes

4.- Operacions entre societats del Grup
- Regla general i exemples d'operacions acollides a aquesta regla. Passos a considerar en l'aplicació del "mètode d'adquisició" i determinació del fons de comerç
- Regles particulars:
a) Aportació no dinerària
b) Fusió / Escissió
c) Repartiment de dividend en espècie

5.- Conclusions

 

PROFESSORA:

Sra. Almudena Fernández, llicenciada en Economia. Sènior manager d'auditoria especialitzada en auditoria d'estats financers de grups nacionals i internacionals i membre de l'equip de suport tècnic de l'àrea de Catalunya. Des de l'any 2010 pertany al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).

 

 

 

Mòdul 2

Tractament fiscal d'adquisicions d'empreses i altres operacions societàries dins del Grup (règim fiscal especial de neutralitat de l'Impost sobre Societats)

 

Divendres, 15 de març de 2019

 

OBJECTIUS:


L'objectiu de la sessió és revisar la fiscalitat associada a l'adquisició de negocis, així com a les estructures d'inversió i desinversió. Així mateix, es repassaran les operacions de reestructuració i el tractament fiscal de conformitat el règim fiscal especial de neutralitat contingut en el Títol VII del Capítol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

 

PROGRAMA:1.) Introducció.

- Objecte de l'operació.
- Aspectes rellevants venedor.
- Aspectes rellevants comprador.
- Procés de M & A.

2) Compravenda d'actius i passius.

- Fiscalitat del venedor.
o IS / IRNR
o IIVTNU
o IVA: Concepte Unitat Econòmic Autònoma.

- Fiscalitat del comprador.
o IS: PPA / finançament.
o IVA - ITP & AJD.

3) Compra d'accions.

- Fiscalitat del venedor.
o IS: Art. 21 de la LIS.
o IRNR.
o IRPF.

- Fiscalitat del comprador.
o IS.
- Qüestions a revisar.
- Deducibilidad despeses financeres:
- Operacions LBO (Art.16.5,83 i DT 18 LIS).
- Exemples estructures LBO.
o Pagament contingent tractament fiscal comprador Vs Venedor (IS / IRPF).
o 314 LMV.

4) Operacions de Reestructuració.

- Introducció a les operacions de reestructuració contingut en el Títol VII del Capítol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats: Fusió, Escissió, Bescanvi de valors, aportacions no dineràries de branca d'activitat i aportacions no dineràries.
- Motius Econòmics Vàlids.
- Qüestions conflictives

 

 

PROFESSOR:


Sr. Carlos Ramírez i Sánchez, advocat associat sènior de Cuatrecasas. Especialista en Assessorament fiscal a l'Àmbit de Grups empresarials multinacionals i consolidats. Àmplia experiència en Operacions de reestructuracions empresarials, patrimonials i corporatives (Fusions, escissions, Canvis de valors, Aportacions d'Actius), Tant d'empreses Nacionals com de filials de grups de multinacionals. Expert en Operacions de M & A d'Inversió i desinversió, planificacions fiscals i Negociació de Contractes.

 

 

NOTA: La inscripció als moduls per separat es pot fer mitjançant aquests enllaços:

 

Inscripcions Mòdul 1 Comptabilització d'adquisicions d'empreses (NRV 19 - PGC) i altres operacions societàries dins del Grup (NRV 21 - PGC)

 

Inscripcions Mòdul 2 Tractament fiscal d'adquisions d'empreses i altres operacions societàries dins del Grup (règim fiscal especial de neutralitat de l'Impost sobre Societats)

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA