Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Informes, indicadors i alertes per a l'Àrea Comercial amb taules dinàmiques

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G001/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

DATES: 12 i 14 de febrer de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 225 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 295 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Lluís Muñiz, economista, soci director de Sisconges & Estratègia, consultor en sistemes d'informació, auditor i Màster en Direcció Financera. Professor en diverses escoles de negoci, posseeix una elevada experiència en el disseny de nombrosos sistemes de reporting en totes les àrees de l'empresa mitjançant taules dinàmiques. Expert en control de gestió, planificació, sistemes d'informació i implantació de diferents ERPs, CRM i sistemes de reporting en diverses empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu del curs és ensenyar a optimitzar la informació comercial de tot tipus d'organització (empresa, despatx, ...). Contempla casos pràctics per a professionals que precisin aprofundir en el reporting de l'àrea comercial usant el potencial de les taules dinàmiques aplicades a les variables d'aquest àmbit.

Utilitzar una eina de reporting a l'àrea comercial permet a una organització conèixer millor els seus clients, obtenir noves oportunitats de negoci, millorar en els processos comercials, avançar-se als canvis en les decisions de compra i preveure els efectes dels competidors.

 

Amb l'assistència al curs es podrà:
- Conèixer els principals avantatges de les taules dinàmiques a l'àrea comercial.
- Aprendre a dissenyar diferents tipus d'informes i indicadors.
- Crear alertes de diverses classes que permetin avançar-se als possibles problemes.
- Dissenyar objectius de venda per a les diferents variables comercials.
- Conèixer tècniques d'anàlisis i característiques de les taules dinàmiques que ajudin a millorar la gestió comercial.
- Crea un panel de vendes amb indicadors, informes i gràfics interactius.
- Aprendre a optimitzar la informació comercial de forma innovadora i pràctica.

 

 

 

METODOLOGIA:

El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador en classe. Els participants rebran material de suport que utilitzaran per fer les pràctiques als diferents apartats.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada assistent porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la configuració Windows amb Office Excel versió 2007 o superior.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes les persones dels diferents departaments que necessitin utilitzar o reportar dades de l'àrea comercial, per realitzar les seves anàlisis i prendre les millors decisions mitjançant el suport de diferents tipus d'informes, indicadors i alertes.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció: característiques bàsiques de les taules dinàmiques aplicades a l'àrea comercial a través d'un cas pràctic
- Tipus d'informes rànquing/ABC.
- Informes comparatius.
- Tipus de gràfics.
- Funcionament dels formats condicionals
- Formes d'aplicar la segmentació.
- Fórmules en les taules dinàmiques.

 

2. Informes i indicadors per a la gestió comercial
- Control d'ofertes, nombre de visites i oportunitats de venda.
- Anàlisi de comandes mitjançant el control de lliuraments: endarreriments i comandes pendents.
- Anàlisi de l'eficàcia de la concentració de lliuraments/comandes per client.
- Anàlisi de vendes per client, família, articles, segons el període.
- Anàlisi de la rendibilitat en relació amb les vendes.
- Anàlisi de vendes creuades per millorar l'eficàcia comercial.
- Diferents tipus d'objectius: nombre de visites i diferents tipus de vendes
- Com analitzar objectius de vendes simples o compostos.
- Control de l'impacte dels nous productes.
- Auditoria de dades comercials.
- Gestió de previsions de vendes.

 

3. Confecció d'alertes per a l'àrea comercial
- Anàlisi i control d'abonaments.
- Indicadors d'avís de l'última compra per client.
- Control d'articles amb vendes inferiors a un any, comparant l'estoc actual i rotació.
- Control dels diferents objectius de vendes.
- Control de ratis de cobrament.
- Anàlisi de risc per client.
- Gestió de cobraments retardats.
- Control de marges per a les diferents variables comercials.

 

4. Creació d´una panel de control de vendes: indicadors, informes i gràfics interactius


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA