Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: (videoconferència) Tancament fiscal i comptable de l'exercici 2018 i novetats per al 2019

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y004/2019
Seu:
 Girona
Àrea:
 

Programa

Tancament fiscal i comptable de l'exercici 2018 i novetats per al 2019

Curs computable com a 2,5 hores en comptabilitat i 3 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

 

Data: 16 de gener de 2019

 

 

 

Horari: de 9:30 a 15:00 hores

 

 

 

Lloc: Col·legi d'Economistes de Catalunya-Joan Maragall, 44, entresol, 3a

 

 

 

Preu col·legiats: 75,00€

Preu no col·legiats: 100,00€

 

 

 

Professors:

Part Fiscal

Sr. Jordi Bertran, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores

Part Comptable

Sr. Jaume Barril, inspector d'Hisenda. Cap d'equip regional de l'AEAT de Catalunya

 

 

 

Presentació:

Com tots els anys, tots nosaltres ens troben realitzant el tancament de la comptabilitat i l'elaboració dels llibres i comptes anuals, així com avaluant els últims ajustaments fiscals cara a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

 

La jornada té com a objectiu analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2018, revisant les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials produïdes en els àmbits fiscal i comptable d'aplicació, per tal de poder reflectir-ho adequadament en els comptes anuals 2018 i preveure els seus efectes a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

PROGRAMA:

I.- QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2018

1.- Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial

2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte

3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d'ajustaments. La correcció d'errors comptables

4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors

5. Insolvències de crèdits

6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres

7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat

8. Operacions vinculades

9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l'exercici de l'opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC)

10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors

11. Reserva de capitalització

12. Deduccions per incentius

13. Empreses de reduïda dimensió

14. Altres qüestions d'interès

 

II.- TANCAMENT COMPTABLE DE 2018

1. Valoració inicial i correccions dels immobilitzats materials: amortitzacions i deteriorament

2. Valoració inicial i correccions dels immobilitzats intangibles: amortitzacions i deteriorament d'immobilitzats intangibles

3. La imputació temporal d'ingressos i despeses; errors comptables d'imputació temporal

4. El registre comptable de resultats derivats dels diferents tipus d'actius financers. Deteriorament dels diferents actius financers

5. La relació existent entre el registre comptable de les operacions entre empreses del grup i el règim fiscal de les operacions vinculades

6. El registre comptable de despeses fiscalment no deduïbles

7. El registre comptable de despeses financeres superiors al límit fiscalment deduïble

8. El registre comptable dels crèdits fiscals

9. El registre comptable de determinades provisionsSEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA