Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Patrimoni net, operacions societàries i comptes anuals (Mòdul del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y107/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a 18 hores en comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 7, 14. 21 i 28 de febrer de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 495 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 645 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, professor del Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB - CEC, membre de l'ACCID, director financer i Expert Comptable Acreditat.

 

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria UAB - CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal d'aquest mòdul és treballar els temes més rellevants de la valoració i registre del Patrimoni Net. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2018. És a dir, en base al PGC (aprovat pel Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Reforma que suposa el desenvolupament reglamentari de la modificació del Codi de Comerç i del TRLSC introduïda a la Llei d'Auditoria de Comptes (Llei 22/2015) i l'adaptació de les normes comptables establertes en la Directiva 2013/34 de la Unió Europea sobre estats financers anuals. També es basa en el Projecte de Resolució de l'ICAC "CRITERIOS DE PRESENTACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ASPECTOS CONTABLES RELACIONADOS CON LA REGULACION MERCANTIL DE LAS SOCIEDADES DE CAPITALES" publicat el 14 abril 2018.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc. que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables i conèixer, per una part l'abast de la reforma prevista del PGC, i d'altra banda els canvis principals previstos en l'aplicació del projecte de Resolució de l' ICAC que entra en vigor a partir de l'1 de gener de 2019.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

PATRIMONI NET I OPERACIONS SOCIETÀRIES
1.- Concepte i composició.
2.- Fons propis, capital reserves, resultats i altres instruments de PN.
3.- Operacions societàries: registre i valoració (segons Projecte Resolució ICAC).
- Concepte de patrimoni net
- Concepte de benefici distribuïble.
- Increments de capital.
- Reduccions de capital.
- Operacions amb reserves.

4.- Ajustaments canvi de valor.
5.- Subvencions.
- Subvencions de capital.
- Altres tipus de subvencions.
- Principals diferències amb el PGC de PIMES.

 

COMPTES ANUALS
1.- Estructura de balanç segons els models normatius del RM.
2.- Model de PiG segons RM.
3.- Estat de fluxos d'efectius: cas pràctic en Excel.
4.- ECPN: estructura i normes de elaboració.
5.- Memòria normal.
- Contingut.
- Cas pràctic d'elaboració.

6.- Memòria abreujada.
- Contingut.
- Cas pràctic d'elaboració.

7.- La informació sobre termini de pagament a proveïdors: models.
8.- Informació sobre medi ambient.
9.- Altres informacions.

Mòdul adaptat a:
- Resolució ICAC de 29-1-16 sobre la informació a incorporar a la memòria en relació al període mig de pagament a proveïdors en operacions comercials.
- Reial Decret 602/2016 sobre modificació del PGC i PGC PIMES.
- Ordre ministerial JUS/319/2018 de 21-03-18 sobre els models de Comptes anuals a dipositar en el R.M., aprovada per el Ministeri de Justícia i publicada en el BOE el 27 març 2018.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA