Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Com confeccionar informes de control amb taules dinàmiques per a l'Àrea Laboral

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G252/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 LABORAL

Programa

DATA: 16 de gener de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor de comptes. Soci-Director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. És autor de 16 llibres sobre la gestió empresarial, i del funcionament de les taules dinàmiques i PowerPivot.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Excel permet utilitzar una eina molt potent i pràctica com són les taules dinàmiques, que, combinades amb les altres prestacions del full de càlcul, fa que sigui una eina imprescindible de conèixer i dominar per als economistes i professionals relacionats amb els àmbits de l'assessorament laboral, de la gestió de nòmines i contractació, i dels recursos humans en general. Les taules dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat per a donar resposta a diferents tipus d'anàlisis.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són els següents:
- Dominar l'ús de les taules dinàmiques i disposar d'una eina eficaç per a millorar les anàlisis de les dades en l'àmbit laboral.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar els diferents tipus de dades de forma ràpida i eficaç.
- Optimitzar l'elaboració dels informes mensuals, anuals i consolidats de la informació laboral, tant per a ús intern com per a tercers.
- Augmentar la productivitat i reduir els temps empleat en l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Conèixer com combinar els diferents tipus d'informes amb indicadors i gràfics interactius segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i tindran un manual de suport i ajut. El curs és eminentment pràctic i els assistents posaran a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Els participants rebran documentació exclusiva i exemples d'Excel amb taules dinàmiques.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada assistent porti un ordinador portàtil, que ha de disposar de la següent configuració Office Excel de versió 2007 o superior de Windows. Es recomana, a més, l'ús de ratolí extern.

 

 

 

DIRIGIT A:

A tots els professionals dels àmbits de l'assessorament laboral, la gestió de nòmines i contractació i els recursos humans, i, en general, a totes les persones que fan servir dades de l'àrea laboral, atès que els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Funcionament i contingut de les taules dinàmiques
- Com crear una taula dinàmica: diferents formes.
- Principals apartats d'una taula dinàmica.
- Funcionament dels principals menús d'una taula dinàmica.

 

2.- Creació i anàlisis d'informes
- Informes de seguiment d'altes i baixes de treballadors per diferents motius.
- Anàlisis de costos de nòmines per diferents criteris i comparatius entre períodes.
- Informes sobre control i evolució de contractes per tipus i empreses.

 

3.- Confecció i anàlisis d'indicadors
- Número de nòmines gestionades, per tipus, per empresa i períodes.
- Per número de contractes gestionats, per tipus, per empresa i períodes.
- Numero d'altes i baixes de treballadors per empresa i períodes

 

4.- Creació d'informes d'alertes en l'àmbit de control de nòmines, contractes i situació del treballador


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA