Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs sobre anàlisi d'inversions

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F058/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

DATES: 9, 13 i 16 de maig de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 280 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 360 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Armand Bover de Soto, economista i professor mercantil. Director Financer de Sandrigham SL i professor en la Universitat Politècnica de Catalunya i Euncet.

Sr. Josep Zaragoza, economista, MBA per IESE, diplomat en Estudis Tributaris per EADA. Assessor financer d'empreses. Anteriorment CFO de La Sirena, director d'Anàlisi Financer d'Arbora & Ausonia, i analista financer de P&G. Docent a UPC, EUNCET i IFD.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Són molts els professionals tant amb coneixements teòrics previs com sense ells, que han de desenvolupar funcions en l'àrea financera o relacionada amb la mateixa en situacions que comporten la necessitat de priorització de recursos financers limitats i la seva correcta assignació a diferents opcions d'inversió.

 

Aquesta necessitat es veu fortament reforçada per l'obligació real de tenir uns coneixements eminentment pràctics en un entorn canviant i de creixent competitivitat i globalització.

 

Els aprenentatges teòrics d'ahir de poc serveixen avui i el suport en les finances per a la presa de decisions en matèria d'inversions és cada vegada una necessitat més imperiosa per a tots els professionals. Tots els directius i empleats en general tant de finances com d'altres àrees fa falta que tinguin un coneixement profund en l'anàlisi de decisions financeres i d'inversió sent això un aspecte clau per a la bona marxa de l'empresa.

 

Es precisa a més una metodologia el més pràctica possible i que transmeti un autèntic "state of the art" als professionals que ho requereixin.

 

Eminentment orientat a la pràctica, amb mirada posada en el mercat i en el món real, el curs proporciona una actualització de coneixements amb la seva corresponent aplicació pràctica que permetrà als participants un clar enfortiment de les seves habilitats i coneixements.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Proporcionar als participants coneixements pràctics, útils i actualitzats en matèria de les finances d'una empresa des d'un vessant operatiu i de suport a les decisions d'inversió.
- Aportar una visió global i pràctica de la funció financera.
- Capacitar als participants per a identificar les variables clau que incideixen en les decisions de negoci des del vessant financer.
- Conèixer tècniques i eines específiques de finances que ajudin la priorització i correcta assignació dels recursos de la companyia.
- Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als alumnes del curs, els principals encerts i els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món real de l'empresa.

 

 

 

METODOLOGIA:

Amb l'objectiu d'augmentar el dinamisme i maximitzar l'aspecte pràctic, totes les sessions seran impartides per dos docents.

 

La metodologia serà eminentment pràctica. Totes les sessions tindran dues parts: una part de teoria en què s'explicaran els conceptes bàsics de la matèria que està sent tractada i una part pràctica de resolució d'exercicis i d'exemples de les experiències viscudes pels docents.

 

Les classes estaran impartides de forma interactiva de manera que tots els participants puguin compartir amb els docents i els altres alumnes les experiències viscudes de l'empresa real. En les parts del curs en què sigui possible (que són la majoria), es desenvoluparan a través de la "teoria del cas".

 

 

 

PROGRAMA:

I.- Introducció.
- Objectius de la funció financera en l'empresa.
- Balanç. Inversió i Finançament
- Valor dels diners en el temps. Taxa d'actualització anual. Taxes equivalents.
- Elements d'Inversió: actiu material, immaterial i capital de treball.
- Comptabilitzacions especials: immaterial. lloguers NIC.
- Diferències entre Inversió i el finançament d'aquesta.

 

II.- Mètodes d'anàlisis d'inversió.
- Mètodes simples: taxa de rendibilitat simple, Pay-back, MOIC.
- Mètodes basats en el descompte de fluxos de fons: valor actual net, taxa Interna de rendibilitat.
- Altres mètodes: exemple concessió / propietat.

 

III.- Flux de fons.
- Fluxos de caixa rellevants. Especial èmfasi en les necessitats operatives de fons.
- Aspectes controvertits en la determinació dels fluxos de caixa. Despeses incorregudes, despeses generals, inflació, baixes d'actius obsolets, Impostos.
- Valor Residual d'una Inversió. Adequat calibratge.

 

IV.- Tipus d'inversions.
- Inversions amb diferent horitzó temporal. Decisió comparativa.
- Inversions de substitució.

 

V.- Aspectes addicionals.
- Fluxos de caixa descomptats i la seva utilització en el test de deteriorament de fons de comerç.
- Anàlisi Post mortem. Oportunitat de millora de l'empresa.
- Decisions Buy vs Lease. Utilització de la TIR.

 

Exemples, exercicis i casos pràctics basats en situacions reals, integrats en cadascuna de les parts del programa.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA