Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Com ens veuen els bancs? Optimitzi la relació empresa-entitats financeres

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F057/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

DATES: 14, 19 i 21 de març de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 280 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 360 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Armand Bover de Soto, economista i professor mercantil. Director Financer de Sandrigham SL i professor en la Universitat Politècnica de Catalunya i Euncet.

Sr. Josep Zaragoza, economista, MBA per IESE, diplomat en Estudis Tributaris per EADA. Assessor financer d'empreses. Anteriorment CFO de La Sirena, director d'Anàlisi Financer d'Arbora & Ausonia, i analista financer de P&G. Docent a UPC, EUNCET i IFD.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Són molts els professionals tant amb coneixements teòrics previs com sense, que han de desenvolupar funcions en l'àrea financera de l'empresa o requereixin una bona base en l'àrea de finances.

 

Aquesta necessitat es veu fortament reforçada per l'obligació real de tenir uns coneixements eminentment pràctics en un entorn canviant i de creixent competitivitat i globalització.

 

Els aprenentatges teòrics d'ahir de poc serveixen avui i el suport en les finances per a la presa de decisions és cada vegada una necessitat més imperiosa per a tots els professionals. Tots els directius i empleats en general tant de finances com d'altres àrees fa falta que tinguin un coneixement profund en l'anàlisi de decisions financeres sent això un aspecte clau per a la bona marxa de l'empresa.

 

Es precisa a més una metodologia el més pràctica possible i que transmeti un autèntic "state of the art" als professionals que ho requereixin.

 

Aquest curs cobreix àmpliament aquells coneixements que es necessiten de l'àrea financera independentment de la grandària de l'empresa.

 

Eminentment orientat a la pràctica, amb mirada posada en el mercat i en el món real, el curs proporciona una actualització de coneixements amb la seva corresponent aplicació pràctica que permetrà als participants un clar enfortiment de les seves habilitats i coneixements.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Aconseguir que les empreses puguin entendre millor a un proveïdor molt especial "les entitats bancàries".
- Entendre quins són els errors més habituals en la pràctica en la relació quotidiana "empreses-entitats financeres".
- Comprendre la relació empresa - entitat bancària sobre la base de la Teoria del cas".
- Conèixer com estan entrant en el mercat espanyol de "proveïdors de recursos financers", tant fons estrangers com fons nacionals i estudiar amb detall els avantatges i inconvenients d'aquest tipus nou d'entitats de finançament.

 

 

 

METODOLOGIA:

Amb l'objectiu d'augmentar el dinamisme i maximitzar l'aspecte pràctic, totes les sessions seran impartides per dos docents.

 

La metodologia serà eminentment pràctica. Totes les sessions tindran dues parts: una part de teoria en què s'explicaran els conceptes bàsics de la matèria que aquest sent tractada i una part pràctica de resolució d'exercicis i d'exemples de les experiències viscudes pels docents.

 

Les classes estaran impartides de forma interactiva de manera que tots els participants puguin compartir amb els docents i els altres alumnes les experiències viscudes de l'empresa real. En les parts del curs en què sigui possible (que són la majoria), es desenvoluparan a través de la "teoria del cas".

 

 

 

PROGRAMA:

1. L'enfocament de les relacions amb les entitats financeres.
- Ha pensat com encaixar la relació amb els bancs en la seva gestió?
- Els tracta com un proveïdor de recursos i serveis, o com un finançador que es mou capritxosament?
- Amb quants bancs ha d'operar? Quines característiques han de tenir? Balanç bancari.
- Com estructurar el seu pool bancari? Mapa bancari.
- Ja sap que amb la garantia no és suficient per a obtenir crèdit?
- Utilitza les "noves" eines de finançament: leasing, renting, factoring, confirming, forfaiting? I del leasing, està d'acord amb els "avantatges" que sempre ens venen?
- Utilitza amb propietat la pòlissa de crèdit?
- Té en compte la coherència entre els recursos emprats i les inversions finançades?

 

2. Som rendibles? Com ens mesuren?
- Com explicaria a les entitats financeres que el seu negoci és viable i amb quin suport documental?
- Com de sa és el cash-flow?
- Sap que no és el mateix ser rendible comptablement que ser-ho econòmicament?
- Coneix els riscos de l'autofinançament?

 

3. Cost del finançament bancari i no bancària.
- De quina forma avaluaria el cost del finançament bancari en la seva empresa? Quins elements prendria?
- Ha establert un compte de resultats entre l'empresa i cadascun dels seus interlocutors financers?
- Coneix el cost del crèdit dels seus proveïdors? Té en compte, a més del preu, els interessos de demora? Com considera els descomptes ràpid pagament? Sap el que és el cost d'oportunitat?
- Té en compte que el cost financer real que suporta la seva empresa és menor que el que abona a les seves entitats financeres?

 

4- Negociació bancària segons la fase del desenvolupament del negoci. Cas La Sirena.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA