Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Tractament comptable de l'Impost sobre Societats (Mòdul del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y101/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a 8 hores en comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 16 i 24 de gener de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 220 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 290 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID i director del Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal d'aquest mòdul es treballar els temes més rellevants del registre i valoració de l'impost sobre societats així com la informació requerida en la memòria. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2018. Es a dir, en base al PGC (aprovat pel Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Reforma que suposa el desenvolupament reglamentari de la modificació del Codi de Comerç i del TRLSC introduïda a la Llei d'Auditoria de Comptes (Llei 22/2015) i l'adaptació de les normes comptables establertes en la Directiva 2013/34 de la Unió Europea sobre estats financers anuals. Així mateix el curs desenvoluparà la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer que aborda i desenvolupa la norma de registre i valoració sobre l'impost de societats continguda en el PGC de 2007.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable - financera d'empreses, assessors fiscals i comptables, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar-se al dia i aprofundir en el registre comptable i informació a proporcionar sobre l'impost de societats d'acord amb el PGC de 2007, el RD 602/2016 i la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar els principals conceptes relacionats amb el registre i informació a proporcionar sobre l'impost de societats. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa, el curs plantejarà diversos casos pràctics que facilitin la comprensió de la matèria i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics en la comptabilització de l'impost sobre societats
- Concepte i tipus de diferències permanents.
- Concepte i tipus de diferència temporàries. Normes de valoració i registre i limitacions.
- Deduccions.

 

2. Determinació de la quota líquida i registre comptable de l'impost sobre societats.
- Comptabilització de l'impost corrent.
- Comptabilització de l'impost diferit.
- Informació a la memòria.
- Tractament de les bases imposables negatives.
- Casos pràctics.

 

3. La comptabilització de l'impost de societats en cas de tributació consolidada
- El concepte de grup fiscal.
- Incidència dels ajustaments de consolidació.
- Registre comptable de l'impost de societats per part de la societat dominant i les societats filial.
- Casos pràctics.

 

4. Altres aspectes:
- La periodificació de deduccions.
- Les provisions per impostos. Comptabilització.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA