Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en Tributació Local

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G244/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

 

DATES: 22, 24 i 31 de gener de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 150 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Abeleira Navarro, advocat, ex inspector d'hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

 

 

 

PROGRAMA:

1- La Hisenda Local.
- Regulació.
- Recursos econòmics.
- Especialitats de la hisenda local.
- Gestió tributària.

 

2- Impost sobre la tinença de vehicles de tracció mecànica.
- Fet imposable.
- Subjectes passius.
- Quota.

 

3- Impost sobre construccions, instal-lacions i obres.
- Fet imposable.
- Subjectes passius.
- Determinació de la base imposable: problemàtica.
- Quota.
- Gestió del l'impost.

 

4- Impost sobre activitats econòmiques.
- Fet imposable.
- Subjectes passius.
- Exempcions.
- Quantificació de la quota.
- Gestió de l'impost.

 

5- Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Fet imposable.
- Subjectes passius.
- Determinació de la base imposable: problemàtica.
- Quota.
- Gestió de l'impost.

 

6- Impost sobre béns immobles.
- Fet imposable.
- Classes de béns subjectes.
- Subjectes passius.
- Base imposable i liquidable.
- Quota.
- Gestió de l'impost: tributària i cadastral.

 

7- Taxes.
- Fet imposable.
- Subjectes passius.
- Taxes especials.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA