Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE LLEIDA: Possibilitats i vies de reclamació de la plusvàlua municipal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G210/2018
Seu:
 Lleida
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: Dijous, 8 de novembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 12.30 h.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 40 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 50 €

 

 

 

PROFESSORES:

Sra. Mònica Rendé, Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Advocacia en l'Institut Superior de Dret i Economia. Associada sènior del departament de Dret Fiscal (Empresa Familia) de Garrigues Abogados.

Sra. Maria Abelleira, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra i Màster Oficial de Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. Presidenta de la Secció 1ª (tributs estatals i tributació local) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIUS:

El mètode simple i objectiu de quantificació de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ("plusvàlua municipal") potser era idoni en un temps en que els immobles es revaloritzaven cada any, però va resultar manifestament incompatible amb el principi de capacitat econòmica en els moments de crisi i de caiguda continuada de preus en el sector immobiliari.

 

Molts són els contribuents que, conscients d'això, en els darrers anys han impugnat la seva liquidació de la plusvàlua municipal. Com han resolt fins ara els tribunals aquestes impugnacions? Quines són les possibilitats d'impugnació després de les sentències del Tribunal Constitucional de 16 de febrer, 1 de març, 11 de maig i 5 de juny de 2017?. Quina és la interpretació que ha realitzat el Tribunal Suprem de dites sentències en la seva recent Sentència de 9 de juliol de 2018? L'objectiu d'aquest curs és resoldre aquestes i altres qüestions que poden generar-se en relació amb la plusvàlua municipal.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Antecedents.
a. Quin és el nom tècnic de l'impost?
b. Què grava?
c. A qui correspon pagar-ho?
d. Quina és la base sobre la que es calcula l'impost?
e. Com es gestiona l'impost?
f. Quan ha de presentar-se?
g. Exemple teòric.

 

2. Vies d'impugnació anteriors a les sentències del TC.

 

3. Sentències del TC.
a. Articles declarats nuls i inconstitucionals.
b. Punts en comú de les Sentències del TC de 16 de febrer, 1 de març, 11 de maig de 2017 i de 5 de juny de 2017.
c. Diferències entre les Sentències anteriors.
d. Interpretació realitzada de les Sentències anteriors per part dels Tribunals.

 

4. Vies d'impugnació després de les sentències del TC.

 

5. Sentència del TS de 9 de juliol de 2018.

 

6. Reaccions a la Sentència del TS de 9 de juliol de 2018.

 

7. Altres sentències del TS d'interès.

 

8. Vies d'impugnació després de la Sentència del TS.

 

9. Altres qüestions relatives a la plusvàlua municipal.
a. Fórmula del Jutjat de Conca.
b. Possibilitat d'acudir directament a la via contenciós-administrativa.
c. Possibilitat d'impugnar el valor cadastral.
d. Qüestions pendents de resoldre's.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA