Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs bàsic de l'Impost sobre Societats

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F043/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 7, 12, 14, 19 i 21 de febrer de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 480 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 595 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Paula Rodríguez-Piñeiro, inspectora d'Hisenda de l'Estat.

 

 

 

OBJECTIUS:

-Introduir als assistents en l'Impost sobre Societats.
-Entendre la naturalesa de l'Impost i les seves característiques generals essencials.
-Primera aproximació a les diferències entre fiscalitat i comptabilitat, i com tractar les dades comptables en el càlcul de la base Imposable de l'Impost sobre Societats, mitjançant la realització de supòsits pràctics.
-Conèixer les diferents deduccions i bonificacions a aplicar en la liquidació de l'Impost a través de la realització de supòsits pràctics.
-Adquirir coneixements bàsics que permetin emplenar les obligacions fiscals relacionades amb aquest Impost.

 

 

 

DIRIGIT A:

Es tracta d'un curs introductori de l'Impost sobre Societats. Dirigit a aquelles persones que no hagin tingut contacte previ amb l'Impost o tinguin unes nocions del mateix i vulguin aprendre, en una primera aproximació, el seu esquema, funcionament i liquidació des d'un punt de vista pràctic.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Contribuents. Base imposable. Concepte i règims de determinació.
2.- Ingressos computables i despeses deduïbles. Requisits. Imputació temporal.
3.- Base imposable: amortitzacions.
4.- Base imposable: pèrdues per deteriorament i provisions.
5.- Nocions bàsiques operacions valor de mercat.
6.- Reduccions de la base imposable.
7.- Exempcions i deduccions per evitar la doble imposició.
8. Deute tributari. Bonificacions. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats.
9. Pagaments fraccionats. Retencions.
10. Gestió de l'impost.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA