Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Les macros com a eina per a l'automatització de tasques d'Excel amb aplicacions pràctiques per a economistes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G188/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

Curs computable en 12 hores en altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

 

DATES: 8 , 15 i 22 de novembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 300 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 390 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Joan Pallerola, economista, professor de la Fundació UPC, director financer del grup IPSI i responsable de la Fundació IPSI, Centre d'Esports IPSI i Bedoll 97.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Dintre de les aplicacions que hi ha al Microsoft Office, el full de càlcul Excel s'ha imposat com una eina imprescindible per a tots els economistes i professionals relacionats amb l'auditoria, la comptabilitat i les finances en general.

 

Les prestacions que ofereix, han permès reduir el temps d'execució de molts treballs. Amb l'aplicació de les macros del full d'Excel, aquesta tasca encara és més real.

 

 

 

DIRIGIT A:

Col·lectiu d'economistes i professionals en general que disposin de coneixements del full de càlcul Excel que vulguin assolir un grau d'excel-lència amb el treball amb el full de càlcul.

Excel·lència que a nivell pràctic facilitarà la feina repetitiva a ell mateix i als seus col·laboradors evitant i controlant possibles errades.

 

 

 

METODOLOGIA:

Cada alumne haurà d'assistir al curs amb un ordinador portàtil, podent així incorporar les opcions de personalització de les aplicacions en el seu equip de treball.

 

L'ordinador portàtil haurà de complir amb la següent configuració mínima:
- Sistema operatiu Windows 7, 8 o 10.
- Si el sistema operatiu és anterior, que tingui instal-lat l'Office que s'indica a continuació.
- Office 2007, 2010, 2013 o 2016 amb instal-lació completa. No es recomanen versions anteriors.
- Es recomana l'ús de ratolí extern.

 

 

 

PROGRAMA:

- PRESENTACIÓ DEL CURS:
- Objectius i metodologia.

 

- LES DIFERENTS VERSIONS DE TREBALL:
- 2007, 2010 i 2013.
- Diferències més importants amb les versions anteriors.

 

- PER A QUÈ SERVEIX UNA MACRO:
- Aplicacions pràctiques en el treball diari d'economistes i auditors.

 

- LÒGICA QUE UTILITZA UNA MACRO:
- Lògica bàsica.
- Punts de decisió i diferents camins a seguir.

 

- LES PRIMERES INSTRUCCIONS:
- Per on cal començar.
- A on cal posar la macro perquè funcioni.
- Com cal cridar-la per a la seva utilització.
- Com seleccionar dades del full.
- Bucles, condicions i altres tipus d'instruccions.
- Ajudes del propi full per a la creació de macros.
- Diferència entre procediments Públics i Privats.
- Estructura de les variables i la seva utilització dins i entre procediments.

 

- DIVISIÓ I AGRUPACIÓ DE LES DIFERENTS INSTRUCCIONS:
- Diferències i agrupació de les diferents instruccions utilitzades a les macros.
- Presa de decisions.
- Aprofundiment amb el tractament de les variables i els diferents tipus.
- Aplicació de les funcions del full d'Excel dins a les macros.

 

- LES FUNCIONS D'USUARI:
- Diferència entre Function i procediments Sub.

 

- MECANITZACIÓ DE LA CRIDA DE MACROS DES DEL FULL:
- Controls i altres eines per la crida simple de macros.
- Controls de formulari i d'ActiveX i la seva programació.
- Interacció de les macros entre diferents fulls i llibres.
- Confecció i agrupació de botons i altres controls sobre formularis.

 

- LES MACROS ASSOCIADES A ESDEVENIMENTS I L'AUTOEXECUCIÓ DE MACROS:
- Entendre el concepte d'esdeveniments (Events).
- La programació de macros associades a aquests esdeveniments.
- Bloqueig d'esdeveniments amb macros com imprimir un full, guardar un llibre i altres.

 

- LES FUNCIONS API DEL SISTEMA I LA SEVA UTILITZACIÓ AL FULL:
- Entendre què és una API i la seva utilització.
- Com conèixer dades de l'ordinador des d'una macro, com aplicació pràctica, i la seva utilització des del full d'Excel.
- Inclusió de les API en una macro.

 

- APLICACIONS ORIENTADES A ECONOMISTES EXPLICADES PAS A PAS:
- Confecció d'una taula de préstec i càlcul del cost amortitzat.
- Balanç i compte de pèrdues i guanys.
- Confecció d'un balanç des del diari.
- Confecció dels assentaments d'un préstec en base a la taula d'amortització.
- Càlcul de les amortitzacions comptables amb macros i funcions: sistema lineal, dígits o percentatge constant.
- Avantatges fiscals del leasing i el seu càlcul amb macros.
- La programació de les taules dinàmiques amb macros.
- Manipulació de gràfics amb macros
- Conversió de xifres a lletres per a fer xecs.

 

- BIBLIOGRAFIA D'AJUDA I SUPORT.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA