Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Actualització d'IVA: comentaris sobre consultes, sentències i resolucions recents

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G167/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: 8 de novembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 135 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 175 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José María Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIU:

L'objectiu del curs és efectuar un repàs amb els corresponents comentaris sobre qüestions posades de manifest en recents consultes de la DGT, Resolucions del TEAC i Sentències de Tribunals.

 

 

 

PROGRAMA:

- Cessió de vehicles efectuades per empreses a favor dels treballadors per a ús privat. Resolució TEAC 22/11/2017.

 

- Substitució o bescanvi de factures simplificades expedides en data anterior, per factures completes. Requisits. Terminis. Data de la nova factura. Identificació del destinatari. Responsabilitat.

 

- Tres Sentències TS 19/02/2018 (Recursos 192, 195 i 198/2016). Inclusió de l'IVA en el preu pactat, en operacions en les quals no es va esmentar l'IVA. Reiteració de criteri de la STS 27/09/2017 (rec.194/2016).

 

- En relació amb deduccions de quotes suportades: STJUE 12/04/2018, i Resolució TEAC 22/11/2017.

 

- Novetats introduïdes en la Llei de l'IVA per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat i per la Llei 9/2017 de Contractació amb el sector públic.

 

- Persona física resident en territori tercer arrenda immoble a despatx professional. No té la consideració d'establiment permanent a l'efecte de l'IVA. Consulta V2915-17, de 13 de novembre. TEAC 20/10/2016. Règim de deduccions aplicable.

 

- Consulta 140387 del Servei Informa. Importància de la correcta identificació amb el NIF a l'efecte de l'IVA de l'emissor de la factura quan està emesa per un establiment Permanent en el TAI d'una societat no establerta.

 

- STJUE 09/02/2017. No pèrdua exempció IVA per incompliment de requisits formals, quan es prova el compliment dels requisits materials. En el mateix sentit: STJUE 15/09/2016, i TEAC 17/10/2013.

 

- STS 12/02/2015, deduïbilitat quotes suportades en els casos de no declaració en els casos d'autorepercussió. TEAC 14/02/2012.

 

- Novetats previstes en la tributació per l'IVA de les operacions intracomunitàries.

 

- La problemàtica de la transmissió "mortis causa" de parcel-les en curs d'urbanització.

 

- L'IVA i les subvencions. La DF 10ª de la Llei 9/2017, Consultes V3167-17, V0027-18, V0067-18, SANT 26/03/2018. Resolució TEAC 21/03/2018. Modificacions previstes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA