Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Projecte de RICAC sobre presentació d'instruments financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil (2a edició)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y053/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATA: 14 de setembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, professor del màster en Comptabilitat superior i auditoria UAB-CEC.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del màster en comptabilitat superior i auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és exposar les novetats comptables més importants que s'incorporen al projecte de Resolució de l'ICAC sobre Presentació d'Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil, Projecte publicat en forma d'esborrany el passat 11 d'abril de 2018. Aquesta normativa està previst que entri en vigor el dia 1 de gener de 2019.

 

Aquesta Resolució suposa el desenvolupament reglamentari del PGC pel RD 1514/2007 (de 16-11-07) en relació als criteris de presentació dels instruments financers i les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d'aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció de capital i, en general, altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital. La Resolució de l'ICAC afectarà a totes les empreses espanyoles a l'hora d'elaborar els seus comptes anuals a partir del dia 1 de gener de 2019. Tot i això s'hauran de tenir en compte diversos aspectes a efectes comparatius en l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici 2018.

 

Durant el curs es tractaran els aspectes més rellevants d'aquest tipus d'operacions societàries, combinant la part teòrica de la normativa amb l'exposició de diferents casos pràctics que permetin treballar i analitzar d'una forma més adequada aquesta ampliació de la normativa comptable.

 

 

 

DIRIGIT A:

Qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors., etc, que vulguin conèixer els propers canvis previstos per la regulació comptable per a l'exercici 2019.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria d'operacions societàries i presentació dels instruments financers. La part teòrica d'exposició de la normativa es complementarà amb casos pràctics que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció, definicions i criteris generals en matèria de presentació d'instruments financers.

 

2.- Tractament comptable de les aportacions socials.

 

3.- Comptabilitat de l'adquisició i venda d'accions i participacions pròpies o de la societat dominant.

 

4.- Reformulació de comptes anuals i rectificació d'errors comptables.

 

5.- Tractament comptable de la remuneració dels administradors.

 

6.- L'aplicació del resultat de l'exercici.
- Compensació de pèrdues en cas de disposar de reserva legal i resultat de l'exercici.
- Les reserves indisponibles i els ajustaments de canvis de valor en la determinació del patrimoni net a efectes d'aplicació del resultat.
- Situacions on el patrimoni net es inferior al capital social.
- Dividends a compte

 

7.- Tractament comptables dels augments i reduccions de capital.
- Augment de capital. Aportacions dineràries i no dineràries.
- Augment de capital per compensació de crèdits.
- Augment de capital amb càrrec a reserves.
- Les reduccions de capital: criteri de presentació.
- Reducció de capital per pèrdues
- Reducció de capital per dotar reserva legal o reserves disponibles.

 

8.- Les emissions d'obligacions i el seu tractament comptable.
- Les emissions d'obligacions.
- Tractament comptable de les obligacions convertibles.

 

9.- Principals aspectes a tenir en compte en el tractament comptable de les dissolucions i liquidacions.

 

10.- Principals implicacions comptables de les operacions de reestructuració empresarial.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA