Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Curs de Comptabilitat Avançada

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P005/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Adaptat a la Resolució de l'ICAC sobre Operacions Societàries -en projecte- i modificacions del PGC previstes pel 2019 -en projecte-

 

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent.

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya.

 

 

DATES: del 30 d'octubre de 2018 al 28 de febrer de 2019.

 

 

 

HORARI:

- Mòdul I: 30 d'octubre i 7 de novembre de 2018, de 16.30 a 20.30 hores
- Mòdul II: 15 de novembre de 2018, de 16.30 a 20.30 hores
- Mòdul III: 22 de novembre de 2018, de 16.30 a 20.30 hores
- Mòdul IV: 13 i 18 de desembre de 2018, de 16.30 a 20.30 hores

- Mòdul V: 16 i 24 de gener de 2019, de 16.30 a 20.30 hores
- Mòdul VI: 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2019, de 16.00 a 20.30 hores

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 880 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.150 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2018 i s'afegiran les modificacions previstes pel 2019. És a dir, en base al PGC (aprovat per Real Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Així mateix durant el curs s'abordaran tema per tema els canvis que es puguin produir per la reforma del PGC que està previst que entri en vigor l'any 2019.

Addicionalment , s'introduiran els principals aspectes sobre operacions societàries que incorpora la Resolució de l'ICAC sobre Operacions Societàries, que té previst la vigència a partir del dia 1 de gener de 2019, i, en cas que es publiqui la normativa, la Resolució de l'ICAC sobre ingressos.

El curs també abordarà el tractament comptable de l'Impost sobre Societats. En concret es desenvoluparà la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016. A més, s'explicarà el tractament comptable de les noves regulacions introduïdes en la Llei de l'Impost sobre Societats a partir del 2015, com la reserva de capitalització, la reserva d'anivellament, etc.. Així mateix, s'abordarà la incidència dels canvis en la comptabilització de l'Impost sobre Societats derivats de la reforma del PGC pel 2019 i la Resolució de l'ICAC sobre Operacions Societàries.

Cal destacar la importància del mòdul VI, atès que és on s'abordarà el tema de les operacions societàries previst per a la seva implantació a partir del 2019 (ampliacions i reduccions de capital, operacions amb socis i empreses del grup, moviments de reserves i distribució resultats). El mòdul VI finalitzarà amb l'elaboració dels comptes anuals, formats, models, etc.. En especial es tractarà l'ECPN i l'EFE. Per últim, es realitzarà un cas pràctic de memòria completa, segons els models del Registre Mercantil vigents pel dipòsit de comptes del 2016.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està destinat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulgui posar al dia els seus coneixements comptables i conèixer, d'una banda, l'abast de la reforma del PGC de 2016 i, de altra, els propers canvis previstos per la regulació comptable per a l'exercici 2019.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A banda de la part teòrica d'exposició de la normativa, el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs. El curs tancarà amb un cas complet de memòria global.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en 6 mòduls, que es poden seguir de manera independent, i 12 sessions, amb una durada total de 50 hores.

 

MÒDUL I.- La regulació comptable actual i criteris de valoració i registre dels immobilitzats

 

MÒDUL II.- Operacions de tràfic: clients, deutors, proveïdors, existències i moneda estrangera

 

MÒDUL III.- Tractament comptable de subvencions, provisions, contingències i fets posteriors

 

MÒDUL IV.- Tractament comptable dels actius i passius financers

 

MÒDUL V.- Tractament comptable de l'Impost sobre Societats

 

MÒDUL VI.- Patrimoni net, operacions societàries i comptes anuals


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA