Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en Tributació i Assessoria Fiscal 2018-2019. 26a edició

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P004/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: del 25 d'octubre de 2018 a l'11 de juny de 2019.

 

 

 

HORARI: dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 2.420 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 2.860 €

 

 

 

OBJECTIUS:

El Curs té com a principal objectiu actualitzar els coneixements dels professionals en matèria tributària, coneixent amb profunditat els impostos vigents. Tot això amb la finalitat que aquests puguin afrontar amb un elevat grau de professionalitat la problemàtica tributària i comptable davant dels seus clients i de l'Administració.

 

 

 

METODOLOGIA:

El Curs es desenvoluparà sota una perspectiva eminentment pràctica, analitzant-se tots els impostos vigents en el nostre sistema tributari, mitjançant la resolució de supòsits pràctics, així com una anàlisi detallada de la doctrina administrativa i judicial dels temes objecte del curs.

 

 

 

MATERIAL:

Als assistents se'ls lliurarà tot el material de suport necessari per al desenvolupament del conjunt dels temes a tractar.

 

 

 

DIPLOMA:

Els alumnes que acreditin una assistència mínima del 80% de les classes rebran un Diploma oficial d'assistència i d'aprofitament acreditatiu de la seva participació en el curs.

 

 

 

PROFESSORAT:

El Curs serà impartit per un professorat altament qualificat, integrat per professionals en actiu de reconegut prestigi en l'àmbit tributari, de l'administració pública i del món acadèmic.

 

 

 

CALENDARI DEL CURS PER MÒDULS

 

Del 25 d'octubre al 8 de novembre 2018 (12 hores lectives)

Mòdul 1: FISCALITAT I COMPTABILITAT

Preu de col·legiats: 220 €

Preu de no col·legiats: 260 €

 

Del 13 de novembre al 13 de desembre de 2018 (27 hores lectives)

Mòdul 2: IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. REGLAMENT DE FACTURACIÓ

Preu de col·legiats: 400 €

Preu de no col·legiats: 480 €

 

Del 18 de desembre de 2018 al 28 de gener de 2019 (18 hores lectives)
Mòdul 3: IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Preu de col·legiats: 335 €

Preu de no col·legiats: 395 €

 

22, 24 i 31 de gener de 2019 (9 hores lectives)
Mòdul 4: TRIBUTACIÓ LOCAL

Preu de col·legiats: 125 €

Preu de no col·legiats: 150 €

 

Del 29 de gener al 2 d'abril de 2019 (30 hores lectives)
Mòdul 5: IMPOST SOBRE SOCIETATS

Preu de col·legiats: 500 €

Preu de no col·legiats: 600 €

 

Del 7 de febrer al 7 de març de 2019 (15 hores lectives)
Mòdul 6: TRIBUTACIÓ INTERNACIONAL (No Residents i Convenis Internacionals)

Preu de col·legiats: 275 €

Preu de no col·legiats: 330 €

 

Del 14 de març al 7 de maig de 2019 (30 hores lectives)
Mòdul 7: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Preu de col·legiats: 500 €

Preu de no col·legiats: 600 €

 

Del 9 de maig a l'11 de juny de 2019 (30 hores lectives)

Mòdul 8: LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I ELS SEUS REGLAMENTS
Preu de col·legiats: 500 €

Preu de no col·legiats: 600 €

 

 

 

QUADRE DE PROFESSORS:

SR. ANTONIO ABELEIRA NAVARRO. Advocat. Durant 20 anys va ser Inspector de la Hisenda Municipal i cap del departament de Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de Barcelona.
SR. JOAN CARLES BAILACH ASPA. economista i professor titular de Dret Financer i Tributari de la UB. Soci de Pont Mestres & Associats. Advocats i Economistes.
SR. JORDI BERTRAN RIBERA. Economista. Soci-Dierctor de Bertran Ribera Asesores.
SRA. IRENE CASÍN PASCUAL. Llicenciada en Dret. Cap del Servei d'Informació i Assistència al Contribuent de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya
SR. ANTONIO GARRIDO GÓMEZ. Economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de la UB. Soci del Gabinete Garrido Asesores.

DR. JOAN IGLESIAS CAPELLA. Advocat, soci de Crowe Horwath. Inspector d'Hisenda (excedent).

SR. JOSÉ MANUEL LIZANDA CUEVAS. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'Equip Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.
SR. CARLOS MATEOS CUBILLO. Economista. Empresarials. Inspector coordinador de l'Agència Tributària de Catalunya.
DR. JOAN-FRANCESC PONT CLEMENTE. Advocat i Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB.
SR. JESÚS ROMERO COLLADO. Advocat. Soci de Crowe Horwath Legal i Tributari.
SRA. MARTA SALA CERDÀ. Economista. Sòcia de Bertan Ribera Asesores.
SRA. Mª DOLORS TORREGROSA CARNÉ. Advocada, Professora titular de Dret Financer i Tributari de la UB.

 

COORDINADORS DEL CURS:

SR. JOSÉ IGNACIO CORNET SERRA. President de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya
SR. AVELINO VÁZQUEZ PARCERO. Vicepresident de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA