Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Models normalitzats de comptes anuals de 2017 - Model Abreujat i PIMES- a dipositar al Registre Mercantil

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y041/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATA: 16 de maig de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 85 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 110 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, expert comptable, membre de l'ACCID, director financer.
Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es donar a conèixer els nous models Abreujat i PIMES per a la presentació dels comptes anuals de l'any 2017 que s'han de dipositar al Registre Mercantil. Aquests models van ser aprovats pel Ministeri de Justícia, segons l'Ordre JUS/319/2018 de 21-03-18 i publicats en el BOE el 27-03-18. El curs se centrarà en els models dels comptes anuals abreujats i de PIMES, que s'han d'utilitzar pels dipòsits en el Registre Mercantil dels comptes anuals de l'any 2017.

 

Durant el curs s'analitzarà la part obligatòria del model aprovat, la part opcional (quadres i models), la part no normalitzada i, també, la informació complementària que l'Ordre Ministerial ha inclòs com obligatòria.

 

A més, en el curs es presentarà, d'una banda, els límits i les situacions que permeten aplicar models abreujats de Balanç i Memòria (segons consulta ICAC) i, de l'altra, la informació dels comptes anuals (abreujats i PIMES) segons Reial Decret 602/2016, i com aquesta s'ha traslladat als models a dipositar en el Registre Mercantil. De forma, s'analitzarà:

 

- Model normalitzat de Balanç.
- Model normalitzat de comptes de Pèrdues i Guanys.
- Contingut de la Memòria (part normalitzada i part no normalitzada).
- Informació addicional obligatòria als comptes anuals que estableix l'Ordre Ministerial.

 

 

 

DIRIGIT A:

Qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que necessitin conèixer els models de comptes anuals que han d'utilitzar les empreses pel dipòsit dels comptes de l'any 2017.

 

 

 

METODOLOGIA:

Durant el desenvolupament del curs s'exposaran els models normalitzats de Balanç, PiG i Memòria abreujada i de PIMES. Per completar es facilitarà un model complet de Memòria abreujada i de PIMES. Es realitzarà un exemple pràctic real sencer de Memòria abreujada en els formats del Registre Mercantil, completats amb propostes per la part no normalitzada.

 

 

 

PROGRAMA:

En el curs s'analitzaran els models de comptes anuals normalitzats derivats de l'Ordre Ministerial publicada en el BOE el 27-03-18 que s'han d'utilitzar pel dipòsit dels comptes anuals de l'any 2017.

 

El programa del curs inclou:

1.- Límits per aplicar els models abreujats de Balanç i Memòria del PGC global i qui pot aplicar el PGC PIMES (Real Decret 602/2016 i consulta ICAC de 16-3-17 sobre l'aplicació dels límits per l'any 2017).

 

2.- Estudi dels models normalitzats dels comptes anuals segons Ordre JUST/319/2018. Models abreujats i de PIMES obligatoris pel dipòsit de comptes de l'any 2017.
- Dades generals de l'empresa que s'han de complimentar.
- Informació complementaria obligatòria.
- Estructura del Balanç normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori.
- Estructura del compte de PiG normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori.
- Contingut de la Memòria: estructura i quadres normalitzats.
- Propostes de quadres per la part no normalitzada.

 

3.- Model complet de redacció d'una Memòria abreujada i de PIMES.

 

4.- Cas pràctic real de realització d'una Memòria sencera abreujada i de PIMES.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA