Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Models normalitzats de comptes anuals de 2017 -Model Normal- a dipositar al Registre Mercantil

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y040/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable com a comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATA: 16 de maig de 2018.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 165 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, expert comptable, membre de l'ACCID, director financer.
Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és donar a conèixer els models per a la presentació dels comptes anuals de l'any 2017 que s'han de dipositar al Registre Mercantil. Aquests models van ser aprovats pel Ministeri de Justícia, en base a l'Ordre JUS/319/2018 de 21-03-18 i publicats en el BOE el 27-03-18. El curs se centrarà en els models del comptes anuals model Normal, models que s'han d'utilitzar pel dipòsit en el Registre Mercantil dels comptes anuals de l'any 2017.

 

Durant el curs s'analitzarà la part obligatòria del model aprovat, la part opcional (quadres i models), la part no normalitzada i, també, la informació complementària que l'Ordre Ministerial ha inclòs com obligatòria.

 

A més, en el curs es presentarà, d'una banda, els límits i les situacions que obliguen a aplicar model normal, abreujats de Balanç i Memòria (segons consulta ICAC) i, de l'altra, la informació dels comptes anuals abreujats segons Real Decret 602/2016 i com aquesta s'ha traslladat als models a dipositar en el Registre Mercantil. De forma detallada, s'analitzarà:

 

- Model normalitzat de Balanç.
- Model normalitzat de comptes de Pèrdues i Guanys.
- Model ECPN i EFE.
- Contingut de la Memòria (part normalitzada i part no normalitzada).
- Informació addicional obligatòria als comptes anuals que estableix l'ordre Ministerial.

 

 

 

DIRIGIT A:

Qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que necessitin conèixer els models de comptes anuals que han d'utilitzar les empreses pel dipòsit dels comptes de l'any 2017.

 

 

 

METODOLOGIA:

Durant el desenvolupament del curs s'exposaran els models normalitzats de Balanç, PiG i Memòria model normal. Es realitzaran diferents casos pràctics de diversos apartats de la Memòria normal.

 

 

 

PROGRAMA:

En el curs s'analitzaran els models de comptes anuals normalitzats derivats de l'Ordre Ministerial publicada en el BOE el 27-03-18 que s'han d'utilitzar pel dipòsit dels comptes anuals Model normal de l'any 2017.

 

El programa del curs inclou:

1.- Límits per aplicar obligatòriament el model Normal de Balanç i Memòria del PGC global ( consulta ICAC de 16-3-17 sobre l'aplicació dels límits per l'any 2017).
2.- Estudi dels models normalitzats dels comptes anuals segons Ordre JUST/319/2018. Model Normal obligatoris pel dipòsit de comptes de l'any 2017.

- Dades generals de l'empresa que s'han de complimentar.
- Informació complementaria obligatòria.
- Estructura del Balanç normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori.
- Estructura del compte de PiG normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori.
- Estructura ECPN i EFE.
- Contingut de la Memòria: estructura i quadres normalitzats.
- Propostes de quadres per la part no normalitzada.

3.- Casos pràctics de realització de diferents apartats de la Memòria normal.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA