Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Oportunitats per a l'auditor de l'entrada en vigor del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic local

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y036/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

DATA: 12 de juliol de 2018.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Miquel Barquero, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, especialitzat en Administració local, i en la fiscalització d'ens locals supramunicipals. Anteriorment va treballar com a Senior Manager a KPMG, on estava al càrrec de l'auditoria de grups multinacionals i on es va especialitzar en la revisió de sistemes de control intern, temàtica sobre la que té diverses publicacions.

 

 

 

DIRIGIT A:

Auditors de comptes que estiguin interessats en oferir serveis a les entitats públiques de caràcter local.

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

L'objectiu del curs és analitzar les novetats que suposa el RD424/2017, i les implicacions que suposarà pels departaments d'intervenció de les entitats locals.

Aquestes implicacions obren una nova porta a la col-laboració de les firmes d'auditoria amb les entitats locals, atès que, en molts casos, els recursos humans disponibles als departaments d'intervenció i control no són suficients pel desenvolupament dels nous requeriments normatius. Aquestes col·laboracions es poden materialitzar en serveis d'auditoria, revisions limitades, procediments acordats, staff loans, i qualsevol mena de recolzament als departaments d'intervenció de les entitats locals.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Normativa bàsica.

 

2.- Novetats del RD 424/2017.

 

3.- Implicacions per a la Intervenció local.

 

4.- Oportunitats de col-laboració de les firmes d'auditoria amb els departaments de Intervenció.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA