Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G065/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

Curs computable com a altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

 

DATES: 16 i 23 de maig de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 210 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 320 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Àngel Blesa Báguena, economista i advocat. Soci director del Departament Fiscal de Vialegis Abogados i inspector d'Hisenda en excedència.

 

 

 

OBJECTIUS:

En les dues sessions s'analitzaran, des d'una perspectiva pràctica i participativa, la fiscalitat de les operacions més freqüents de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvis de valors), confrontant els criteris administratius de la Direcció General de Tributs amb els pronunciaments judicials més recents.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Tributació de les operacions de fusió, escissió, aportació de branques d'activitat, aportació d'actius, cessió global d'actius i passius, bescanvi de valors, etc.
1.1.- Règim de les entitats transmitents, adquirents i dels socis.
1.2.- Criteris de valoració fiscal dels actius i de les accions i participacions rebudes en contraprestació en aquestes operacions.
1.3.- Criteris per a l'eliminació de la doble imposició.
1.4.- Règim aplicable quan l'entitat adquirent participa al capital de la transmitent.

2.- Subrogació en els drets i obligacions tributàries: restriccions a la compensació de pèrdues.

3.- Imputació de rendes.

4.- Opció pel règim especial de diferiment.

5.- Clàusula antiabús o antiel-lusió: el motiu econòmic vàlid. La pràctica de la Inspecció d'Hisenda i la posició dels Tribunals.

6.- La fiscalitat de les operacions de reestructuració en altres impostos (IVA, ITP i AJD, tributs locals).


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA