Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Conferències i Sessions Temàtiques

SEU DE GIRONA: (videoconferència) Tercer debat del PDU metropolità obert als col·legis professionals. El desenvolupament econòmic i social al PDU, a debat

Dades de l’Acte

Nombre del curs:
 C231/2019
Seu:
 Girona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Organitzador

  • COMISSIÓ D'ECONOMIA TERRITORIAL I URBANA
  • ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Programa

                area     

Tercer debat del PDU metropolità obert als col-legis professionals. El desenvolupament econòmic PDU_a debat

 

 

 

Data: 21 d'octubre de 2019

 

 

 

Horari: de 19:00 a 20:30 hores

 

 

 

Lloc: Col·legi d'Economistes de Catalunya (Joan Maragall, 44, entresol,3a)

 

 

 

19:00 hores - Benvinguda:

Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 

19:05 hores - El contingut de l'Avanç del PDU

Sr. Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

 

19:20 hores - El desenvolupament socioeconòmic en el PDU

Sr. Ramon Sisó, arquitecte

Sr. Joan López, geògraf, de l'equip de redacció del PDU

 

19:50 hores - Debat sobre el desenvolupament socioeconòmic del PDU

 

20:30 hores - Cloenda

Sr. Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

 

Modera:

Sr. Miquel Morell, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 

 

 

El desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana ha anat estretament lligat a la seva evolució urbana i territorial. L'àrea metropolitana central, amb 3,2 milions d'habitants, representa més de la meitat de la producció total de Catalunya


Sense perdre de vista les diferents escales de mercat (la Regió metropolitana de Barcelona, de manera preeminent, Catalunya, el territori peninsular i l'Euroregió mediterrània), l'àrea central reuneix i combina els avantatges d'una capitalitat com Barcelona, d'unes infraestructures que són porta al món, dels beneficis de les economies d'aglomeració, de la diversitat de ciutats i teixits urbans, i de la singularitat d'uns espais oberts productius


Però d'altra banda, la rellevància del problema climàtic, l'envelliment demogràfic, els seus efectes sobre el mercat de treball i els serveis assistencials, la dificultat en l'accés a l'habitatge, la digitalització i la transformació de les activitats, la pèrdua i envelliment del sòl industrial, entre d'altres, tensionen les relacions econòmiques i espacials


Aquests reptes, tant interns com externs, posen a prova les capacitats d'un territori altament densificat, ambientalment insostenible, però que tanmateix, pot jugar amb les possibilitats que ofereixen les condicions de context esmentades i amb la riquesa d'un teixit empresarial divers. Cal debatre doncs, l'avantatge d'evolucionar cap a un territori més resilient social i econòmicament parlant, capaç d'incloure diferents models econòmics, interdependents, circulars i d'escala diversa.


En conseqüència, des de les possibilitats que ens ofereix el planejament urbanístic cal estimular el desenvolupament d'activitat econòmica d'una manera equilibrada i eficient, per tal que es fomenti l'ocupació a prop de l'habitatge, en funció de les capacitats de cada territori, i que s'incentivi alhora un ús més eficient de les infraestructures de serveis i dels recursos naturals


Per a mes informació sobre el PDU cliqueu aquí

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA