Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Casos pràctics de Power BI per a finances i control de gestió (2a edició)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G240/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores d'Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

DATES: 26 i 27 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 230 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Lluís Muñiz, economista i auditor de comptes, soci director de Sisconges & Estratègia, i consultor en sistemes d'informació. Màster en direcció financera i professor en diverses escoles de negoci. Posseeix una elevada experiència en el disseny de nombrosos sistemes de reporting en totes les àrees de l'empresa, mitjançant taules dinàmiques. Expert en control de gestió, planificació, sistemes d'informació i implantació de diferents ERPs, CRM i sistemes de reporting en diverses empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Power BI desktop és una eina de Business Intelligence per analitzar, visualitzar i compartir informació.
Power BI Desktop és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisi a través de la visualització de dades. Es poden crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida obtenint així les respostes que necessita i que els seus sistemes actuals no li poden proporcionar.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de power bi desktop a nivell d'usuari.
- Conèixer com extreure i connectar Power BI amb els diferents orígens de dades i preparar-los per a la seva anàlisi relacionant-los entre si.
- Aprendre a preparar un model de dades, importar, estructurar i normalitzar consultes des de diferents orígens.
- Conèixer com crear un sistema d'anàlisi i visualització de dades amb informes interactius que permetin:
- Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, quadres de comandament i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin la presa de decisions.
- Realitzar diferents tipus de relacions entre dades per crear columnes i mesures DAX.
- Compartir els projectes de Power BI amb la resta dels usuaris, perquè els usuaris de l'organització consultin i analitzin les dades de forma fàcil i intuïtiva.

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del seminari es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, disposant cada assistent del seu ordinador. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i tindran documentació suport de suport. El seminari és totalment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador en les hores del curs.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar d'Excel i de la versió de Power BI instal·lat prèviament. El nivell d'usuari d'Excel requerit que es recomana tenir coneixements bàsics en el full de càlcul d'Excel i en taules dinàmiques.
Es lliurarà el material de suport amb els textos i casos pràctics.

 

 

 

PROGRAMA:

CONTINGUT I FUNCIONALITAT DE POWER BI.

1. Cas pràctic inicial per tenir una visió de conjunt del funcionament de power BI
- Conèixer l'entorn de treball de Power BI.
- Conèixer les diferents formes d'accedir a consultar dades en Power BI.
- Conèixer les diferents formes d'importar i relacionar les dades.
- Connectar Power BI amb diferents orígens de dades.

 

2. Introducció a l'eina de gestió de dades POWER QUERY
- Transformar i personalitzar les dades importades usant Power Query.
- Crear noves columnes calculades en les taules.
- Unió entre taules per obtenir noves dades

 

3. Crear relacions i models de dades amb els elements connectats

4. Calcular noves columnes i utilitzar mesures amb fórmules dax.

5. Eines avançades: crear el calendari per a utilitzar fórmules dax.

 

6. Gestionar les dades: crear els diferents tipus d'informes
- Conèixer el funcionament dels filtres i segmentació de dades.
- Aplicar de formats condicionals als informes.

 

7. Disseny de la visualització de dades
- Crear els gràfics interactius per a la representació de la informació.
- Dissenyar i personalitzar els diferents tipus de gràfics.
- Crear mapes interactius amb power bi.

 

8. Publicació d'informes
- Crear informes per publicar a mòbils.
- Publicar i compartir informes en PBI web: servei de PBI.

 

CASOS PRÀCTICS

9. Crear un model complet de dades anàlisi de comptables a partir del diari i relacionar-lo amb altres taules per obtenir:
- Anàlisi de dades comptables.
- Confecció de l'anàlisi de balanços i el compte d'explotació.

 

10. Confeccionar l'anàlisi del compte d'explotació comptable
- Crear el model de dades amb noves taules.
- Crear agrupacions per al compte d'explotació.
- Anàlisi de percentatges sobre vendes.
- Tipus d'anàlisi de diferències entre períodes.
- Anàlisi dels comptes d'explotació i creació d'un panell d'indicadors i gràfics.

 

11. Indicadors i quadre de comandament financer
- Càlcul dels indicadors.
- Disseny d'un quadre de comandament interactiu amb indicadors financers i gràfics.

 

12. Crear a través del diari comptable analític amb centres de cost del compte d'explotació analítica
- Crear el model de dades amb noves taules analítiques.
- Crear les agrupacions per al compte d'explotació.
- Anàlisi de percentatges sobre vendes i diferències entre períodes.
- Tipus d'anàlisi de diferències entre períodes.
- Anàlisi dels comptes d'explotació per centres o responsables.

 

13. Model d'anàlisi i control del pressupost
- Crear i obtenir les dades inicials del pressupost.
- Dissenyar el model de dades entre taules de dades reals i previstos.
- Crear l'anàlisi de desviacions.
- Crear el panell d'indicadors i gràfics per a l'anàlisi de desviacions.

 

14. Anàlisi de les dades de carteres de cobraments
- Crear un model de dades per a realitzar l'anàlisi de la cartera.
- Crear un panell d'anàlisi de la cartera.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA