Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs sobre preus de transferència

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y093/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

Factors de risc en les polítiques de Transfer Pricing: impacte de la jurisprudència internacional recent i dels criteris actuals de la inspecció tributària espanyola i europea. Obligacions de comunicació i documentació en un entorn internacional.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 5 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

 

DATES: 14 i 18 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: 14 de novembre (de 16.30 a 19.30 h) i 18 de novembre (de 16.30 a 18.30 h).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 160 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 210 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón Maldonado, Inspector d'Hisenda de l'AEAT, Inspecció Regional de Catalunya.
Sr. Jordi Bech, economista, soci del departament Fiscal de Crowe Legal i Tributario.

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquesta formació va dirigida a professionals amb experiència en preus de transferència i responsables de compliment normatiu in-house.

 

Principalment, s'abordaran els casos que actualment generen més conflictivitat entre contribuent i Administració Tributària així com elements de difícil anàlisi i gestió per a professionals.

 

Així mateix, s'explicaran les noves obligacions d'informació en l'àmbit nacional i internacional i la problemàtica generada pels diferents criteris adoptats per les diferents Administracions Tributàries.

 

 

 

PROGRAMA:

- Pla de Control Tributari 2018: objectius de l'AEAT per prevenir el frau fiscal en 2018.
- Aspectes conflictius en les comprovacions tributàries amb les parts vinculades no residents.
- Justificació de la selecció de la "Tested party".
- Revisió del rang de mercat, "set" de comparables.
- Validació d'aplicació del "CUP Intern".
- Problemàtica en l'aplicació dels mètodes de valoració basats en el marge brut.
- Problemàtica en l'aplicació del Safe Harbor en Societats Professionals.
- Aplicació de el "CUP Intern" en societats professionals.
- Valoració dels Royalties: distinció entre titularitat jurídica i econòmica.
- Justificació de l'aplicació del criteri de "estratègies de negoci" segons OCDE: antecedents i qüestions plantejades.
- Prestació de serveis de Control de l'Accionista: deduïbilitat fiscal segons tipus de servei i societat prestadora.
- Noves consideracions en matèria de Prestacions de Serveis.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA