Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

La regulació comptable actual i criteris de valoració i registre dels immobilitzats (Mòdul I del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y090/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL I DEL CURS DE COMPTABILITAT AVANÇADA

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 11 i 16 de desembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 220 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 290 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer i consultor d'empreses, professor del màster en Comptabilitat superior i auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIU:

L'objectiu principal d'aquest mòdul es treballar els temes més rellevants de la valoració i registre dels immobilitzats. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2018. És a dir, en base al PGC (aprovat per Real Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Reforma que suposa el desenvolupament reglamentari de la modificació del Codi de Comerç i del TRLSC introduïda a la Llei d'Auditoria de comptes (Llei 22/2015) i l'adaptació de les normes comptables establertes en la Directiva 2013/34 de la Unió Europea sobre estats financers anuals. El contingut de la reforma de 2016 és essencial ja que estableix nous criteris per poder realitzar el balanç abreujat i, per tant, la presentació d'uns models de balanç i memòria determinats.

Així mateix durant el curs s'introduiran, els canvis principals previstos per l'any 2020 en adaptació de noves normes internacionals de comptabilitat. En aquest sentit s'explicaran els principals aspectes de la NIIF 16 sobre arrendaments aplicació obligatòria per els Grups Consolidats que cotitzen.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc, que vulguin posar-sse al dia els coneixements comptables i conèixer per una part, l'abast de la reforma del PGC de 2016 i, per altra, els propers canvis previstos per la regulació comptable.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs. El curs tancarà amb un cas complet de memòria global.


 

 

PROGRAMA:

- Els nous criteris d'aplicació del PGC I PGC PIMES s/ RD 602/2016.
- Marc conceptual de la comptabilitat (comptes anuals obligatoris, models, obligació d'auditoria.
- Immobilitzat material i inversions immobiliàries (adaptat a Resolució ICAC 2013)
- Immobilitzat intangible (adaptat als nous criteris establerts en el RD 602/3016). NORMES DE TRANSICIÓ.
- Arrendaments segons el PGC 2008
- Introducció a la NIIF 16 sobre arrendaments.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA