Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Com automatitzar la creació d'informes per realitzar l'anàlisi comptable

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y088/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores de Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 19 i 21 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor, soci-director de Sisconges & Estrategia, i ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial, i la utilització de les taules dinàmiques, cosa que li ha permès, entre d'altres, fer auditories, anàlisis financers, reportings, anàlisis comptables, pressupostos, indicadors, i plans de negoci.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Excel ens permet utilitzar una eina molt potent i pràctica com són les taules dinàmiques, que combinades amb les altres prestacions del full de càlcul fa que sigui una eina imprescindible a conèixer i dominar, per part dels economistes i dels professionals relacionats amb l'auditoria, la comptabilitat i les finances en general. Les taules dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat para donar resposta a diferents tipus d'anàlisis.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són:
- Dominar l'ús de les taules dinàmiques i disposar d´una eina més eficaç per millorar les anàlisis de les dades empresarials.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d'una empresa de forma ràpida i eficaç.
- Optimitzar l'elaboració dels informes mensuals, anuals i consolidats de la informació comptable.
- Augmentar la productivitat i reduir el temps empleat amb l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Conèixer com combinar els diferents tipus d'informes amb indicadors i gràfics interactius segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i es disposarà d'un manual de suport i ajuda. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador. Els participants rebran documentació exclusiva i exemples d'Excel amb taules dinàmiques.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la següent configuració Office Excel versió 2007, o superior de windows. Es recomana a més l'ús de ratolí extern.

 

 

 

DIRIGIT A:

A tots els professionals de l'àmbit comptable, assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Funcionament i contingut de les taules dinàmiques.
1.1.- Com crear una taula dinàmica: diferents formes.
1.2.- Principals apartats d'una taula dinàmica.
1.3.- Funcionament dels menús relacionats amb les taules dinàmiques.

 

2.- Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques.
2.1.- Conèixer les principals opcions per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d'un diari comptable.
2.2.- Model amb Excel per preparar les anàlisis de la informació del diari comptable.

 

3.- Confecció d´informes mitjançant l'anàlisi dels diferents tipus de comptes del diari.
3.1.- Evolució de comptes de balanç i d'ingressos i despeses per diferents períodes temporals.
3.2.- Evolució de l'immobilitzat per tipus d'altes i baixes.
3.3.- Realització d´informes per fer una auditoria a traves de les dades comptables.

 

4.- Sistemes de controls i anàlisi de comptes comptables fent servir les prestacions de les taules dinàmiques.

 

5.- Confecció de balanços i comptes d'explotació.
5.1.- Preparació prèvia de les taules dinàmiques.
5.2.- Procés d'automatització per confeccionar els informes.
5.3.- Diferents formes de crear els informes, combinant les prestacions de l'Excel amb les taules dinàmiques.

 

6.- Tècniques per realitzar una consolidació de dades comptables i confeccionar els ajustaments de consolidació.
6.1.- Consolidació de balanços de sumes i saldos.
6.2.- Consolidació de diaris i ajustaments comptables, per una o diverses empreses.

 

7.- Realitzar diferents tipus d'informes fent servir l'agrupació de dades comptables.

 

8.- Anàlisi d'informes fent servir la segmentació de dades comptables.

 

9.- Anàlisi d'un registre d'inversions per diferents tipus d'agrupacions.

 

10.- Anàlisis de la comptabilitat analítica i confecció d'informes.
10.1.- Confecció d'informes per centres de cost i ingressos.
10.2.- Combinació de comptes comptables i centres de cost.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA