Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Aspectes comptables de la gestió d'actius immobiliaris

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y087/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 7 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 7 hores

 

 

DATES: 23 i 28 d'octubre de 2019.

 

 

 

HORARI: 23 d'octubre (de 16.00 a 20.00 h.) i 28 d'octubre (de 16.00 a 19.00 h.)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Almudena Fernández, llicenciada en Economia. Sènior manager d'auditoria especialitzada en auditoria d'estats financers de grups nacionals i internacionals i membre de l'equip de suport tècnic de l'àrea de Catalunya. Des de l'any 2010 pertany al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).

 

 

 

LA NOVA COMPTABILITZACIÓ DELS ARRENDAMENTS SOTA IFRS: NOVA IFRS 16

Objectius:
La nova norma IFRS 16, que ha entrat en vigor a 1 de gener de 2019, suposa un canvi significatiu en la comptabilització dels arrendaments i té impactes rellevants en les diferents mètriques que es fan sobre els estats financers de les companyies que apliquen IFRS. El curs pretén donar a conèixer aquests canvis comptables i mostrar exemples pràctics de la seva aplicació, així com ajudar a entendre aquests nous reptes als quals ens enfronta la IFRS 16 i anticipar els principals impactes que es derivaran amb la seva entrada en vigor en aquest primer tancament comptable d'aplicació.

 

Programa:
1.- Abast de la norma i principals novetats.
2.- Entendre quan un contracte és, o conté, un arrendament.
3.- Impactes de la nova comptabilització per a l'arrendatari.
4.- Impactes de la nova comptabilització per a l'arrendador.
5.- Impactes en operacions de "sale & leaseback"
6.- Normes de transició a la IFRS 16.
7.- Altres temes a considerar: impactes en el negoci fruit de l'adopció de la IFRS 16.
8.- Exemples i casos pràctics.

 

LA NIC 40. LA PROBLEMÀTICA EN LA COMPTABILITZACIÓ DE LES PROPIETATS IMMOBILIÀRIES

Objectius:
El curs pretén revisar la comptabilització sota NIC 40 de les propietats immobiliàries per a inversió i els principals problemes als quals ens enfrontem durant l'aplicació de la norma. Així mateix, es repassaran les principals diferències entre la NIC 40 i el Pla General comptable en aquest àmbit i les consultes de l'ICAC relacionades amb les propietats immobiliàries, tot això acompanyat d'exemples i casos pràctics que ens ajudin en l'enteniment de la norma.

 

Programa:
1. Introducció i definicions prèvies.
2. Què és una propietat immobiliària per a inversió?
3. Reconeixement comptable de les propietats immobiliàries.
4. Valoració posterior.
5. El model del valor raonable.
6. Comptabilització de les alienacions i traspassos.
7. Desglossaments en memòria.
8. Principals diferències amb el Pla General Comptable i consultes de l'ICAC relacionades.
9. Casos pràctics.
10. Repàs de conceptes i conclusió.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA