Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: Novetats i Actualització Fiscal 2019/2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y086/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 FISCAL

Programa

Homologació:

- Auditors de Comptes (ICAC) - 3,5 hores en altres matèries

- Experts Comptables (RECC) - 3,5 hores

 

 

 

DATA: Dimecres, 20 de novembre de 2019

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 h.

 

 

 

LLOC: Col.legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida (Pere de Cabrera, 16)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 60 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 100 €

 

 

 

PONENT:

 

Sr. Jordi Bertran, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

 

 

 

OBJECTIU:L'objectiu del curs d'actualització fiscal passa, fonamentalment, per fer un repàs d'aquells aspectes tributaris més conflictius que afecten al tancament del 2019, així com, un resum de la última doctrina i jurisprudència relativa a les principals figures impositives.

 

 

 

DIRIGIT A:

 

Persones que desenvolupen la seva activitat professional en l'assessorament fiscal i tributari.

 

 

 

PROGRAMA:

 

Impost sobre Societats:

 

1. Concepte de societat patrimonial.
2. El tractament fiscal dels interessos de demora.
3. La compensació de BIN,s.
4. Consultes, doctrina i jurisprudència sobre altres temes interpretatius de l'IS.

 

IVA:

 

1. La deduïbilitat de les quotes suportades. Requisits materials versus requisits formals del dret a deduir (última jurisprudència comunitària en aquesta matèria).
2. Sectors diferenciats i prorrates. Regularització de bens d'inversió.
3. Consultes, doctrina i jurisprudència comunitària sobre altres temes interpretatius de l'IVA.

 

IRPF/IRNR:

 

1. IRPF/IRNR. Breu referència a les consultes o jurisprudència més rellevant 2019 respecte a diferents qüestions pràctiques.

 

Impost sobre Actius no productius

 

1. Objectius de l'impost
2. Aplicació de l'impost
3. Fet imposable
4. Subjectes passius
5. Quota
6. Meritació i liquidació
7. Continguts

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA