Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs de control i auditoria interns

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y083/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 CONTROL DE GESTIÓ

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 9,5 hores Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC): 12 hores

 

 

DATES: 28 d'octubre; 5 i 7 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 300 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 390 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Pérez, economista, auditor de comptes i soci d'auditoria de Crowe.

Sra. Yazomary García, enginyera en Informació, gerent responsable de la divisió de Risc Tecnològic de Crowe International. Responsable de la identificació del risc tecnològic, així com de l'avaluació del control intern en els processos del negoci i a l'àrea de tecnologies de la informació. Lidera projectes de consultoria de riscos, avaluacions de control intern, i auditoria interna de processos del negoci i de tecnologies de la informació.

 

 

 

OBJECTIU:

L'objectiu del curs és establir els conceptes fonamentals per a la creació i el desenvolupament de l'auditoria interna i la revisió del control intern, exposant els mètodes de treball i la planificació de l'activitat d'auditoria i controls interns.

 

 

 

DIRIGIT A:

Auditors interns i externs, i membres de departaments d'auditoria interna o control i professionals del món de l'empresa, que tinguin interès en el coneixement i desenvolupament del control intern i de l'auditoria interna.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Sistema de control intern d'Informació financera.
- Entorn de control.
- Avaluació de riscos de la informació financera.
- Activitats de control.
- Les normes per l'exercici professional d'auditoria interna.
- Estatut d'Auditoria Interna.
- El Comitè d'Auditoria i Control / Comissió d'Auditoria i Compliment.

2.- Planificació i desenvolupament del treball d'auditoria interna.
- Departament d'Auditoria Interna.
- Pla d'auditoria interna.
- Planificació activitat auditoria interna.
- Objectius d'una auditoria interna.
- Tipus de projectes d'auditoria.
- Planificació dels treballs (mapa de riscos operacional i programa de treball).
- Execució del treball d'auditoria interna i conclusió. Papers de treball.
- Elaboració de l'informe i pla d'acció.
- Projecte d'auditoria de seguiment.
- Estructura i contingut de l'informe d'auditoria, resum executiu i pla d'acció.
- Comunicació i distribució de l'informe.

3.- Sistemes d'informació i auditoria interna.
- Els processos de negoci i el control intern informàtic.
- Impacte en el treball i responsabilitat de l'auditor intern.
- L'auditoria interna de SI.
- Legislació i normes aplicables als SI.

4.- Cas pràctic: revisió del grau de control intern del procés de gestió de clients: procés de vendes i de gestió del cobrament.
- Descripció d'un procés de gestió de cobrament: fluxos d'informació, activitats, responsabilitats, etc.
- Identificació de riscos del procés de vendes i gestió de cobrament. Elaboració del Mapa de Riscos.
- Controls interns per a la gestió dels riscos del procés de vendes i gestió de cobrament.
- Avaluació del grau de control.
- Accions de millora per a un procés de gestió de cobrament: agregant valor a la funció.

5.- Gestió del risc de frau.
- Definició de frau. Entorn actual.
- Anàlisi del frau per processos: esdeveniments, indicadors, alertes.
- Controls per a la gestió del risc de frau.
- Conclusions i feedback.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA