Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Mòdul 5: Reserva de capitalització, Compensació de BINs i reserva d'anivellament, en el règim fiscal individual. Determinació i anàlisi comptable i fiscal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y077/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL 5 DEL CURS: PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I IMPOST SOBRE SOCIETATS: ANÀLISI DEL BALANÇ I DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

 

Curs computable en 8 hores com a altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent
Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 22 i 31 d'octubre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 235 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col·laborador del REA.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer l'aplicació pràctica del règim fiscal relatiu a la reserva de capitalització.
- Analitzar els efectes de les reserves que no han estat objecte de reducció.
- Com enfocar les variacions en els Fons Propis, durant el període de manteniment.
- Conèixer l'aplicació pràctica de la reserva d'anivellament (RN).
- Conèixer com compatibilitzar l'aplicació de la RC amb la RN.
- Conèixer el règim fiscal de la compensació de BI negatives.
- Analitzar els límits quantitatius i les magnituds sobre les que es determinen.
- Conèixer com compatibilitzar l'aplicació de les tres reduccions en la BI.
- Full de ruta que optimitza la compensació de BIN en casos de deduccions i de rendes bonificades; i
- Analitzar les conseqüències derivades de la relació període de recerca de BIN i termini de prescripció.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Règim general de la reserva de capitalització
1.1. Síntesi del règim (article 25 de la LIS).
1.2. Còmput de l'increment dels Fons Propis.
1.3. Casos pràctics de desenvolupament.

 

2. Règim general de la reserva d'anivellament
2.1. Síntesi del règim (art. 105 de la LIS).
2.2. Casos pràctics de desenvolupament.

 

3. Règim general de la compensació de bases imposables negatives
3.1. Delimitació establerta en l'article 10.1. LIS.
3.2. Naturalesa comptable del crèdit per la pèrdua fiscal a compensar.
3.3. Magnitud sobre la qual es realitza la compensació.
3.4. Termini de la compensació.
3.5. Imports susceptibles de ser compensats.
3.6. Adquisició de societats inactives o quasi inactives.
3.7. Requisits d'acreditació de la BINS.
3.8. Casos pràctics de desenvolupament.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA