Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Mòdul 4: Comptabilitat i fiscalitat de les despeses financeres en el règim general i en el grup fiscal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y076/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL 4 DEL CURS: PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I IMPOST SOBRE SOCIETATS: ANÀLISI DEL BALANÇ I DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

 

Curs computable en 8 hores com a altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent
Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 10 i 15 d'octubre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 180 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 235 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col·laborador del REA.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer i delimitar la diferent naturalesa de les despeses i ingressos financers comptabilitzats per l'empresa.
- Conèixer i delimitar comptablement el component del GF que és objecte de la limitació fiscal, a la qual es refereix la LIS.
- Coneixement i delimitació pràctica dels GF no deduïbles.
- Desenvolupament pràctic de la limitació establerta en l'article 16 de LIS, i que afecta a les societats que tributen individualment; i
- Desenvolupament pràctic de la limitació en els Grups de Consolidació Fiscal, seguint l'articulat del règim especial.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció

 

2. Comptabilitat de les despeses i ingressos financers
2.1. Quadre de comptes: conceptes.
2.2. Compte de Pèrdues i Guanys: partides on es reflecteixen.
2.3. Despesa financera neta a l'efecte de la limitació de la seva deduïbilitat.
2.4. Imputació comptable i fiscal.

 

3. Fiscalitat de les despeses financeres
3.1. Panorama legislatiu.
3.2. Despeses financeres no deduïbles: casos pràctics.
3.3. Límit de la despesa financera deduïble: síntesi del règim.
3.3.1. Delimitació fiscal de la despesa financera neta.
3.3.2. Delimitació fiscal del benefici operatiu (BO).
3.3.3. Casos pràctics d'aplicació.
3.3.4. El límit addicional establert per la Llei 27/2014, de l'IS.
3.4. La despesa financera neta deduïble en el grup fiscal.
3.4.1. Una visió general del procés de liquidació de l'Impost.
3.4.2. Determinació del límit del GFN deduïble.
3.4.3. Casos pràctics d'aplicació.
3.4.4. Regles especials d'incorporació d'entitats en el GCF.
3.4.5. Efectes que produeix la pèrdua del règim o de l'extinció del GCF.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA