Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE TARRAGONA: Curs pràctic sobre Informes d'auditoria sota NIA-ES Revisades. Especial atenció als AMRA

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y071/2019
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

Homologació:

- Auditors de comptes (ICAC): 7 hores d'Auditoria

- Experts Comptables acreditats (RECC): 7hores

 

DATA: 13 de novembre de 2019

 

 

 

HORARI: de 10.30 a 15.00 i de 16.00 a 18.30hores

 

 

 

LLOC: Col·legi d'Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA, Tarragona)

 

 

 

QUOTA COL.LEGIATS: 140€

QUOTA NO COL.LEGIATS: 180€

 

 

 

PROFESSORAT:

 

Sr. Antonio Ramiro Jaraiz, economista auditor de comptes. 22 anys d'experiència en la pràctica professional de l'auditoria en Big Four. Revisor de Control de Qualitat en els convenis ICAC-REA+REGA. Col·laborador habitual del Departament de Formació del CGE. Assessor d'auditors: implantació de procediments tècnics. Membre del Comitè d'Auditoria de l'ICAC en representació del CGE.

 

 

 


PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

 

La Resolució de 23 de desembre de 2016 emesa pel ICAC va implicar la modificació de les NIA-ES, i ha suposat un canvi rellevant en l'informe d'auditoria de comptes, tant del seu contingut (informació que en aquest ha de recollir-se) com en la seva estructura, així com a les comunicacions a realitzar pels auditors de comptes amb l'òrgan responsable de l'entitat auditada o amb les autoritats supervisores d'aquesta entitat, especialment quan es tracti d'entitats d'interès públic.

 

Els actuals informes d'auditoria, obligatoris per als treballs d'auditoria sobre comptes anuals o estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17 de juny de 2016 i, en tot cas, als treballs d'auditoria contractats a partir de l'1 de gener de 2018, introdueixen nous requisits amb l'objectiu de millorar el valor comunicatiu de l'informe d'auditoria i donar resposta a la demanda dels usuaris de disposar d'informació addicional rellevant per a la seva presa de decisions.

 

Entre les novetats més rellevants que va introduir la Resolució del ICAC de 23 de desembre de 2016, es troba la nova norma NIA-ES 701 relativa a la "Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent"

 

L'adopció de la NIA-ES 701 i la seva extensió per la Llei 22/2015 d'Auditoria de Comptes, suposa un canvi rellevant en el contingut dels informes d'auditoria, que afecta fonamentalment a les qüestions clau o aspectes rellevants a comunicar en l'informe d'auditoria.

 

En aquest sentit, la nova norma NIA-ES 701 aborda la comunicació, en els nous informes d'auditoria, d'aquelles qüestions que han estat de la major rellevància en l'auditoria i la manera en què han estat tractades per l'auditor. Els exemples d'informes inclosos en les diferents NIA-ES (Revisades) recullen una nova secció de l'informe d'auditoria: Qüestions clau de l'auditoria (en entitats EIP) / Aspectes més rellevants de l'auditoria (en entitats no EIP).

 

La comunicació dels aspectes més rellevants de l'auditoria o de les qüestions clau representa un repte important per a l'auditor i com a complement als documents tècnics emesos per la nostra Corporació s'ofereix aquest curs per a, entre altres aspectes, analitzar la forma en què l'auditor ha de decidir en la seva pràctica professional com incloure en l'informe d'auditoria Aspectes més rellevants (AMRA) i Qüestions Clau de l'auditoria (CCA) segons NIA-ES Revisades i NIA-ES 701 mitjançant l'anàlisi de diferents casos pràctics

 

Aquest curs té un marcat caràcter pràctic, mitjançant l'exposició de diferents situacions per a determinar el contingut i redacció de l'informe d'auditoria d'acord amb el que s'estableix en les NIA-ES Revisades i la nova NIA-ES 701.

 

 

 

 

PROGRAMA:

 

General

- Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers (NIA-ES 700 Revisada)
- Opinió modificada en l'informe emès per un auditor independent (NIA-ES 705 Revisada)
- Paràgraf d'èmfasi i paràgrafs sobre altres qüestions (NIA-ES 706)
- Qüestions clau de l'auditoria (NIA-ES 701)
- Una altra informació (NIA-ES 720 Revisada)
- EIP: informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
- Paràgrafs de responsabilitat dels administradors i dels auditors
- Nous requeriments de comunicació (NIA-ES 260 Revisada)

 

 

NIA-ÉS 701

- Aspectes rellevants a tenir en compte respecte a la NIA-ES 701
- Determinació de les qüestions clau de l'auditoria i dels riscos més significatius. Connexió amb els resultats de la planificació de l'encàrrec
- Comunicació de les qüestions clau i els riscos més significatius en l'informe d'auditoria
- Comunicació amb els òrgans de govern de l'entitat
- Documentació

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA