Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE TARRAGONA: Els processos de revisió de segona signatura i de seguiment, i la seva metodologia. Taller pràctic.

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y070/2019
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

Homologació:

- Auditors de comptes (ICAC): 5 hores d'Auditoria

- Experts Comptables acreditats (RECC): 5hores

 

 

DATA: 28 d'octubre de 2019

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 15.00h

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

QUOTA COL·LEGIATS: 100€

QUOTA NO COL.LEGIATS: 150€

 

 

 

PROFESSORAT:

 

Sr. Miguel Bolumar Lara, auditor de comptes, membre del Consell Assessor del REA, del Comitè de Normes i Procediments, i coordinador de la Comissió de Qualitat. Ponent en la revisió i redacció del MCCI de REA. Revisor de Control de Qualitat amb disset anys d'experiència i formador habitual del REA Auditors.

 

 

 

 

OBJECTIU:

 

Obtenir un coneixement teòric i pràctic de la manera en què es pot resoldre una revisió de control de qualitat de l'encàrrec (RCCE o EQCR) i una revisió de seguiment intern del SCCI i dels encàrrecs dels socis, en el si de la signatura d'auditoria o mitjançant la contractació de revisors externs, i de les cauteles a tenir en compte per a evitar incórrer en les deficiències més freqüents derivades de l'execució d'aquests processos.

 

Durant la jornada s'exposarà i resoldrà en totes les seves fases, un supòsit dissenyat a l'entorn d'una petita signatura d'auditoria per a una campanya d'auditoria completa, i quedaran emplenats tots els registres que es generen en aquestes revisions de 2a signatura com en les de Seguiment del propi sistema i la inspecció dels encàrrecs entre els socis afectats segons el cicle de revisió previst.

 

La metodologia i tots els procediments s'exposaran i lliuraran amb els models proposats en el manual de control del qualitat del REA i els seus registres de la versió de maig-2018, i que considera els requeriments de les NIA-ÉS i els aspectes de la nova Llei d'auditoria 22/2015, actualitzat amb els últims desenvolupaments i millores introduïdes.

 

Es consideraran també les previsions contemplades en el desenvolupament reglamentari segons el projecte i les previsions de IAASB de la IAFAC en aquesta matèria, segons documents publicats.

 

 

 

PROGRAMA:

 

A) Exposició del supòsit pràctic, consideracions particulars i enfocament de la seva resolució.

 

B) La Revisió de Control de Qualitat de l'Encàrrec (RCCE o EQCR): anàlisi conceptual, metodologia i procediments amb l'emplenament dels registres segons el supòsit pràctic.

- Concepte, objectiu i abast.
- Criteris de selecció de l'auditoria sotmesa a RCCE
- Moment i contingut de les revisions
- Revisors elegibles i consultes als mateixos
- Anàlisi prèvia de la cartera de clients.
- Acords o decisions de la signatura respecte. La seva documentació en acta.
- Preparació del Programa de RCEE
- Planificació de la revisió
- Documentació prèvia a generar: contracte, declaració d'independència
- El procediment de la revisió mitjançant qüestionari
- L'informe de conclusions de la revisió
- Resolució del supòsit en els registres corresponents.

 

C) La revisió de Seguiment del SCCI: anàlisi conceptual metodologia i procediments amb l'emplenament dels registres segons el supòsit pràctic.

- Concepte, objectiu i abast.
- Contingut. La revisió del sistema i la inspecció dels encàrrecs
- Revisors, i inspectors del seguiment. Conflictes d'interessos.
- Acords o decisions de la signatura. Documentació en acta.
- Preparació del Programa de Seguiment
- Planificació de la revisió
- Documentació prèvia a generar: contracte, declaració d'independència.
- El procediment de la revisió de seguiment mitjançant qüestionari, i proves de compliment.
- L'informe de conclusions del seguiment.
- El Pla d'Acció per al compliment de les recomanacions.
- Resolució del supòsit en els registres corresponents.

 

D) Previsions del desenvolupament reglamentari i la de ISQM-2 de la IAASB

 

E) Actualitat del control de qualitat, i previsions de futur.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA