Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Automatitzar la confecció i seguiment del pressupost utilitzant un model de bases de dades i taules dinàmiques d'Excel per a economistes i auditors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G173/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores d'Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATES: 19 i 21 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 220 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 295 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Lluís Muñiz, economista i auditor de comptes, soci director de Sisconges & Estratègia, i consultor en sistemes d'informació. Màster en direcció financera i professor en diverses escoles de negoci. Posseeix una elevada experiència en el disseny de nombrosos sistemes de reporting en totes les àrees de l'empresa, mitjançant taules dinàmiques. Expert en control de gestió, planificació, sistemes d'informació i implantació de diferents ERPs, CRM i sistemes de reporting en diverses empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Aquest curs ajudarà a dissenyar d'una forma ràpida i eficaç un model que partirà de la confecció d'una base de dades per automatitzar la confecció i seguiment del pressupost, així com per optimitzar el control pressupostari.

 

Excel és una eina molt potent i pràctica i amb les prestacions de les taules dinàmiques fa que sigui una eina imprescindible conèixer i dominar per als economistes i professionals relacionats amb les finances, control de gestió i responsables d'altres departaments de l'empresa. El curs aporta una metodologia que permet simplificar i reduir temps en les tasques de tot el procés pressupostari.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer el funcionament dels diferents apartats de les taules dinàmiques.
- Aprendre a dissenyar un model de bases de dades integrat amb Excel.
- Anàlisi de diferents sistemes de pressupostos aplicats als ingressos i despeses.
- Dissenyar un model per confeccionar el pressupost i les previsions de tresoreria.
- Confeccionar un sistema de control del pressupost adaptat a cada necessitat empresarial.
- Preparar els diferents tipus de plantilles de pressupost per enviar-les als diferents responsables.
- Elaborar diversos tipus d'informes de seguiment i control de desviacions.
- Desenvolupar mecanismes i sistemes d'alerta per controlar les desviacions.
- Utilitzar el procés d'anàlisi de costos per millorar els resultats.

 

 

 

METODOLOGIA:

S'imparteix el curs utilitzant sistemes informàtics, i també s'usaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics previstos. Els participants rebran un dossier exclusiu amb documentació i exemples d'Excel.

 

El curs utilitza una metodologia totalment pràctica. L'assistent posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Aquest curs contempla la realització de casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de l'Office per Windows imprescindible l´Excel versió 2007 o superior. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones responsables dels diferents departaments de l'empresa que necessiten realitzar diferents tipus de pressupostos, fixar objectius i dur a terme l'anàlisi de desviacions posterior, així com per poder confeccionar diferents tipus d'informes, indicadors i gràfics del control pressupostari.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1.- Conèixer el funcionament i contingut de les taules dinàmiques aplicades al pressupost.
- Diferents formes de confeccionar una taula dinàmica.
- Els principals apartats d'una taula dinàmica: menús d'opcions i disseny.

 

2.- Introducció a la creació d'una base de dades per crear el model del pressupost
-Creació d´un model de control del pressupost consolidant les taules amb Excel.
-Com crear un model mixta tenim les dades inicials amb Excel i per fer de forma automàtica la consolidació del model pressupostari amb Acces.

 

3.- Disseny del model per a la confecció del pressupost inicial amb taules dinàmiques.
- Preparació de les plantilles inicials per confeccionar el pressupost per comptes comptables, àrees o departaments.
- Procés de consolidació de dades per comptes comptables, àrees o centres.
- Anàlisi del pressupost i obtenció dels comptes d'explotació per àrees o departaments.
- Model de càlcul de les previsions de tresoreria a través del pressupost.
- Tècniques de verificació de la coherència del pressupost.

 

4.- Disseny del model de control i anàlisi de desviacions amb taules dinàmiques.
- Integració de les dades del pressupost amb les dades comptables, àrees o centres per al seu anàlisi.
- Elaboració de l'anàlisi de desviacions del compte d'explotació, i dels ingressos i despeses detallades.
- Confecció d'un sistema d'alertes per fer el control de les desviacions.
- Elaboració de diferents escenaris i revisions del pressupost.
- Exemple pràctic d'un sistema de pressupostos per a responsables.
- Model de forecast o previsió del resultat suma de dades reals i part del pressupost pendent per aconseguir obtenir el resultat a final de l'any.

 

5.- Casos pràctics d'anàlisi i control del pressupost i objectius mitjançant taules dinàmiques.

- Diferents tipus de càlcul de las previsions d'ingressos.
- Desenvolupar el pressupost i l'anàlisi de desviacions d'ingressos, i el control pressupostari dels objectius comercials.
- Confecció d'un pressupost per analitzar la rendibilitat de les diferents activitats o àrees de negoci.
- Anàlisi per mesos d'inversions previstes front inversions reals.
- Control pressupostari d'un projecte: com analitzar les desviacions amb costos i amb temps.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA