Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: Taller pràctic d'organització interna i del treball d'auditoria

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y055/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:


Auditors de Comptes (ICAC): 7 hores d'Auditoria

Experts Comptables acreditats (RECC): 7 hores

 

 

 

DATA: Dimarts, 24 de setembre de 2019

 

 

 

HORARI: De 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 hores

 

 

 

LLOC: Col·legi d'Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

PREU 2a INSCRIPCIÓ COL·LABORADOR: 80 €

 

 

 

PONENT:

 

Sr. Miguel Bolumar Lara, Auditor, Membre del Comitè de Coordinació i del Consell Directiu del REA i col·laborador del Comitè de Normes i Procediments. Ponent en la revisió i redacció del nou MCCI de la corporació. Revisor de Control de Qualitat amb setze anys d'experiència, i formador habitual del REA + REGA.


 

 

OBJECTIU:

 

L'organització interna i del treball en les firmes d'auditoria, constitueix una de les novetats més rellevants de la LAC, ja que va impactar de manera molt directa i intensa en els models de gestió i organització dels despatxos, amb abast a totes les activitats que puguin desenvolupar-se en ells.


D'aquesta manera es requereix el disseny i implantació de polítiques i procediments sobre aspectes reservats fins ara a discrecionalitat de l'administració i gestió empresarial del titular del negoci. Així, s'intervé en el sistema administratiu de la pròpia signatura i la manera de portar la comptabilitat, ambdós han d'oferir una major transparència i permetre la seva adequada conciliació. Aquestes mesures han d'estar orientades també a la detecció i gestió dels riscos propis de la signatura i de l'activitat i al control intern com a garantia de millora continu.


D'altra banda, és conegut que en els últims tres anys, la rendició d'informació a l'ICAC, regulada en l'Art. 79 del RAC, ha sofert importants canvis, i sobretot ha generat nombrosos dubtes i controvèrsies. No només s'ha requerit de major informació que declarar per la via de la modificació de la Resolució de 29 de juny de 2012, sinó que hem hagut de conviure una instrucció i programa informàtic que no donen resposta coherent a les resolucions modificatives publicades. Pel que repassaran també les obligacions d'informació a l'ICAC mitjançant els Models 02 i 03, des d'un supòsit pràctic resolt de la manera d'emplenar els models, amb especial incidència en la declaració de les relacions i vinculacions de les firmes d'auditoria i dels subjectes amb funcions en el sistema de control de qualitat intern.


En la sessió formativa, s'analitzaran les modificacions introduïdes i l'abast de les mateixes, pel que fa a l'organització interna així com a les obligacions d'informació, pel que fa a la seva incidència en el SCCI mitjançant el desenvolupament exemples i supòsit pràctic, amb la casuística més recurrent que afecten els petits i mitjans despatxos d'auditoria.

 

 


PROGRAMA:

 

1. ORGANITZACIÓ INTERNA I DEL TREBALL EN AUDITORIA


a. Característiques del Sistema d'Organització interna (SOI).
. Organització del treball
. Expedients del traspàs
. Estructura organitzativa
. Tractament de la documentació

b. Estructura del SOI.
. Manual del sistema organitzatiu
. Codi de conducta
. Sistema administratiu
. Sistema comptable
. Detecció de riscos
. Sistemes informàtics
. Recursos i mitjans
. Sistema de control de qualitat intern

c. Implicacions per a les firmes d'auditoria.
. Elaboració del manual SOI
. Proposta de codi de conducta
. Adaptacions del MCCI

 

2. MODIFICACIONS EN LA DECLARACIÓ DELS MOD. 02 I 03


a. Últimes novetats sobre la instrucció i el programa d'aplicació.
. Informació a declarar sobre el personal auditor, no auditor i en pràctiques
. Declaració dels serveis i funcions de l'SCCI, revisor de control de qualitat dels encàrrecs, de seguiment i altres funcions del sistema
. Declaració de les xarxes, subjectes implicats i altres relacions no constitutives de xarxa


b. Supòsits pràctics, qualificació de les situacions i relacions i manera de declarar-ho.


c. Errors més freqüents i altres aspectes a considerar.

 

3. REFLEXIONS FINALS.

 SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA