Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

SEU DE TARRAGONA: curs d'Economia i Urbanisme

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F042/2018
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 

Programa

 

DATES: 6,7,12,14,19,21,26,28 de novembre, 3 de desembre de 2018

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 hores (Horari sessió inaugural del dia 6 de novembre: de 18.00 a 20.00hores a Palau de Congressos de Tarragona (Sala Genius), Arquitecte Rovira, 2, Tarragona)

 

 

 

LLOC REALITZACIÓ DEL CURS ( Sessions 1 a 8 ) : Col.legi d'Economistes de Catalunya Seu de Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU MEMBRES DEL CEC, ESTUDIANTS, MEMBRES DE LES ASSOCIACIONS PATROCINADORES I PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT : 300€

 

PREU UNIC: 600€

 

 

 

CODIRECTORS DEL CURS :

Sr. Miquel Morell,economista

Sr. Agustí Jover, economista

Sr. Pere Segarra, economista

 

 

 

OBJECTIU I DESTINATARIS


L'urbanisme és, entre altres coses, una activitat econòmica molt reglada, amb un pes notable a nivell de PIB, una activitat que ha de conjugar interessos públics i privats concurrents, i amb una enorme repercussió en el que es percep per part de la ciutadania com a estat del benestar.

Aquest enorme abast ja justifica sobradament l'atenció del Col-legi d'Economistes de Catalunya en relació a l'urbanisme. Aquest primer curs d'economia i urbanisme té per objecte exposar la pràctica de l'urbanisme des de l'òptica econòmica i per als economistes. Posarem l'accent en cóm formulem l'urbanisme des de la disciplina de l'economia i en els dubtes i dificultats pràctiques que ens trobem a l'hora d'analitzar, proposar, redactar i executar l'urbanisme. Aquest primer curs no pretén difondre la doctrina de l'urbanisme, sinó abordar amb una visió eminentment pràctica, la dimensió econòmica de l'urbanisme que fem en aquest país. Aquest no és un curs de gestió econòmica i financera d'empreses promotores sinó de configuració, anàlisi i gestió de projectes d'inversió en l'àmbit concret de l'urbanisme.

La dimensió econòmica de l'urbanisme interessa tant al públic com al privat, atès que la transformació del territori és una activitat a on hi concorren interessos públics i privats.

Des del moment que la transformació del territori constitueix una activitat inversora, el curs abordarà els diferents continguts econòmics i financers, els diferents reptes i diferents tècniques d'anàlisi econòmica amb les que podem formular projectes d'inversió i de finançament, i el retorn financer i social que genera.

Aquest curs va dirigit preferentment a economistes que treballen en el sector públic o privat o que es dediquen a l'exercici lliure de la professió i que intervenen en projectes urbanístics, i a professionals i tècnics de l'urbanisme, tant de l'àmbit públic com privat, amb responsabilitat i/o interès per la dimensió econòmica dels projectes.

El curs abordarà els principals continguts de la disciplina econòmica que conflueixen en l'urbanisme (l'anàlisi de projectes d'inversió, l'anàlisi de rendibilitat social i financera, els aspectes fiscals de l'urbanisme, el càlcul de les plusvàlues de la transformació urbanística, la sostenibilitat econòmica i financera del planejament urbanístic, els continguts econòmics de la gestió i execució urbanística, els instruments econòmics per a l'anàlisi territorial i d'infraestructures, etc.).

 

 

 

 

PROGRAMA

 

Conferència Inaugural - 6 de novembre (Horari: de 18.00 a 20.00h - Palau de Congressos de Tarragona (Sala Genius), Arquitecte Rovira, 2, Tarragona)

La dimensió econòmica i financera de la transformació del territori:

Sr. Andreu Mas-Colell, col.legiat de Mèrit i professor Emèrit d'Economia a la UPF i Barcelona Graduate School of Economics

 

Sessió 1 - 7 de novembre

El planejament territorial i urbanístic, punt de trobada de diverses disciplines del coneixement
Ponent: Sr. Joan Llort
, arquitecte

El territori, un actiu finit a incorporar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat
- La ordenació (xarxes estructurants, matriu mediambiental, nuclis urbans)
- La matriu de costos i beneficis i la participació del públic i el privat
- L'urbanisme i l'estat del benestar

 

Sessió 2 - 12 de novembre

La dimensió econòmica de l'ordenació territorial:
Ponent: Sr. Joaquim Margalef, economista

- Intervenció de l'estat i planificació. Planejament econòmic deslligat del territorial.
- L'economia urbana, l'economia regional i els plantejaments territorials. Visió teòrica i practica. Objectius i instruments.
- Efectivitat de l'anàlisi econòmic en l'ordenació territorial. El planejament urbanístic general.
- Els límits administratius i l'escala funcional del territori.

. . . . . . . . . .

Els continguts econòmics del planejament urbanístic
Ponents: Sr. Miquel Morell i Sr. Agustí Jove
r, economistes

- La nova normalitat post bombolla i els costos de l'estat del benestar
- El desmembrament de les polítiques d'habitatge
- L'escala del planejament urbanístic i l'escala del mercat
- Les plusvàlues de la transformació urbanística i la seva patrimonialització:

 

Sessió 3 - 14 de novembre

La viabilitat econòmica i financera dels plans urbanístics
Ponents: Sr. Miquel Morell i Sr. Agustí Jove
r, economistes


- El cicle complet del planejament i execució urbanística
- La matriu de costos i d'ingressos
- El temps i el cost de capital
- Els resultats

 

Sessió 4 - 19 de novembre

La sostenibilitat econòmica i financera dels plans urbanístics
Ponents:
Sr.Miquel Morell i Sr. Agustí Jover, economistes

- Impacte de la ciutat construïda en la hisenda municipal
- Factors condicionants de la sostenibilitat
- Anàlisi de resultats

. . . . . . . . . .

Aspectes tributaris i fiscals dels plans urbanístics

Ponent: Sr. Francesc Escoda, economista

- Tributació indirecta: Impost sobre el valor afegit (IVA) vs Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
- Tributació directa: Impost sobre societats
- Tributació local: Impostos municipals i taxes

 

Sessió 5 - 21 de novembre

El marc reglat de l'execució urbanística
Ponent: Sra. Rosa Fornas
, advocada

- La gestió urbanística, una activitat subjecte al dret administratiu
- L'equilibri de la divisió poligonal
- L'equidistribució de beneficis i càrregues
- Assumpció del cost de la urbanització
- Mecanisme de compensació amb aprofitament
- Efectes del coeficient de participació en càrregues

Sessió 6 - 26 de novembre

Els continguts econòmics de l'execució urbanística
Ponent: Sr. Jordi Dies
, economista. Gerent de SMHAUSA

- El contrast entre pla de negoci i reparcel-lació
- Els riscos sobre el resultat
- Clarobscurs de l'execució pública/privada de l'urbanisme

Sessió 7 - 28 de novembre

Instruments d'anàlisi del planejament territorial
Ponent: Sr. Juan Antonio Duro
, Catedràtic d'Economia URV

- Anàlisi d'impacte econòmic
- Anàlisi cost-benefici

. . . . . . . . . .

Finançament de les infraestructures

Ponent: Sr. Àlvar Garola, Professor associat UPC

- Models de finançament d'infraestructures. Factors claus

- Models de pagament d'usuaris i de contribuents. Mecanismes

- Participació i riscos públics i privats

- Visió conjunta: Viabilitat financera i viabilitat social

 

Sessió 8 - 3 de desembre

Treball i discussió Cas pràctic

Ponent: Sr. Miquel Morell i Sr. Agustí Jover, economistes

 

Taula rodona amb representants del sector públic i sector privat:

Sr. Agustí Serra, Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori

Sr. Josep Mª Milà, Regidor d'Urbanisme de l' Ajuntament de Tarragona

Sr. Josep Donés, Secretari General Tècnic de l' APCE Catalunya

Sr. Joan Ràfols, President de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del CEC


Moderador: Sr. Miquel Morell, codirector del curs.

 

Cloenda:

Sr. Daniel Roig, President de la Comissió de l' APCE Catalunya a Tarragona

Sr. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i president de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la FMC, Federació de municipis de Catalunya

Sr. Miquel Àngel Fúster, President del CEC a Tarragona

 

 

Patrocinen:

Associació de promotors de CatalunyaFederació de Municipis de Catalunya

 

Amb el suport de:

Generalitatr de Catalunya


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA