Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 18

Tractament comptable dels actius i passius financers (Mòdul IV del Curs de Comptabilitat Avançada)

COMPTABILITAT

Data inici des de:
22/01/2020 
fins a:
29/01/2020 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Tractament comptable de l'Impost sobre Societats (Mòdul V del Curs de Comptabilitat Avançada)

COMPTABILITAT

Data inici des de:
03/02/2020 
fins a:
05/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

SEU DE LLEIDA: Curs pràctic de consolidació comptable per auditors

COMPTABILITAT

Data inici des de:
05/02/2020 
fins a:
05/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Lleida

Obert

SEU DE TARRAGONA: Operacions societàries més freqüents en les PIMES, segons la RICAC 5/03/2019

COMPTABILITAT I AUDITORIA

Data inici des de:
05/02/2020 
fins a:
05/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Tarragona

Obert

Mòdul 1: Taller de preparació de l'Estat de Fluxos d'Efectiu

COMPTABILITAT

Data inici des de:
11/02/2020 
fins a:
11/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

SEU DE TARRAGONA: Quadre de comandament financer per mitjà dashboards, indicadors i informes amb taules dinàmiques d'Excel

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TICS)

Data inici des de:
12/02/2020 
fins a:
12/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Tarragona

Obert

Mòdul 2: Taller de preparació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net

COMPTABILITAT

Data inici des de:
13/02/2020 
fins a:
13/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Curs sobre planificació del treball d'auditoria i documentació del treball

AUDITORIA

Data inici des de:
17/02/2020 
fins a:
19/02/2020 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Patrimoni net, operacions societàries i comptes anuals (Mòdul VI del Curs de Comptabilitat Avançada)

COMPTABILITAT

Data inici des de:
17/02/2020 
fins a:
05/03/2020 
Nombre hores:
17 
Seu:
Barcelona

Obert

Pàgina 1 de2a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA