Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de5a

Total Informaciones: 48

25/05/2017
Publicades Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig i Ordre JUS/470/2017, de 19 de maig

Ordres ministerials per les quals s'aproven els nous models de comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil.

12/04/2017
Publicada resolució de 31 de març de 2017, de la Presidència del Tribunal de Comptes

Resolució per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de març de 2017, pel qual s'aprova la Instrucció per la qual es regula la presentació telemàtica dels comptes anuals consolidats dels partits polítics i dels comptes anuals de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, i el format d'aquests comptes, així com el compliment de les obligacions d'informació al Tribunal de Comptes establerts per la normativa en relació amb les referides comptabilitats

09/02/2017
Ordre HFP/26/2017, de 19 de gener

Ordre per la qual es declara la insuficiència de mitjans de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que justifica la contractació amb empreses privades d'auditoria.

Pàgina 1 de5a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA