Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'ordre que regula el règim de les notificacions electròniques en l'àmbit de l'ATC

Fiscal

17 oct 2019

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'ordre que regula el règim de les notificacions electròniques en l'àmbit de l'ATC

Notícies fiscal

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Us informem que el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya impulsa la iniciativa d'un projecte d'ordre que regula el règim de les notificacions electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya. Per aquest motiu, abans de la seva publicació ha obert un període de trenta dies a comptar des d'avui, de consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'ordre esmentat.

Podeu consultar tota la documentació que conforma l'expedient i fer les observacions, suggeriments o al·legacions que creieu adients a l'adreça:

https://participa.gencat.cat/processes/notificacions-electroniques-ATC

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA