Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

7 ago 2019

Avantprojecte impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Notícies fiscal

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Més Informació

  • documentpdf Avantprojecte

El 06.08.2019 es va publicar en el DOGC (dogc NÚM. 7933) l'Edicte pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. El termini per a presentar observacions, suggeriments o al-legacions finalitza el 6 de setembre.

Podeu accedir a la informació a la seu electrònica de l'ATC amb el següent enllaç:

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20190806-publicat-edicteavantprojecteCO2-DOGC.html

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA